Posts by Amanda Đogaš

Deseta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu 18. svibnja održana je deseta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Sudionici su imali cjelodnevnu praktičnu nastavu. Imali...

Sudionici projekta Iuvenes fructus na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

U razdoblju od 17. do 19.5. dobitnici start-up poticaja iz prva dva ciklusa projekta Iuvenes fructus zajedno sa projektnim timom...

Deveta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike

U subotu 11. svibnja održana je deveta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Na predavanju je nazočila prva grupa polaznika,...

Iuvenes fructus- Agrotehnika u voćarstvu

U subotu 4. svibnja održana je osma edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Predavanju su nazočile dvije grupe polaznika, a...

Sedma edukacija za buduće mlade poljoprivrednike

U subotu 27. travnja održana je sedma edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, u sklopu projekta Iuvenes fructus. Edukaciji je nazočila...

Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o zimskoj rezidbi

U subotu 20. travnja održana je šesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Na predavanju se govorilo o zimskoj rezidbi,...

Trening za dobitnike poticaja na projektu Iuvenes fructus

U subotu, 13. travnja održana je edukacija za dobitnike poticaja u prva dva ciklusa na projektu Iuvenes fructus. Gostujući predavač...

Druga grupa polaznika na projektu Iuvenes fructus učila o Podizanju voćnjaka

U subotu 13. travnja održana je peta edukacija na projektu Iuvenes fructus. Na teorijskom dijelu edukacije polaznici su slušali o...

Edukacija na temu Podizanje voćnjaka

U subotu šestog travnja održana je četvrta po redu edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, na temu podizanje voćnjaka. U teorijskom...

Iuvenes fructus – Treća edukacija za mlade poljoprivrednike

U subotu 23. ožujka održana je treća po redu edukacija za polaznike na projektu Iuvenes fructus. Ovoj edukaciji prisustvovala je...