Posts by Amanda Đogaš

Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o štetnicima voća

U subotu 24. lipnja održan je šesnaesti modul edukacije na projektu Iuvenes fructus. Na predavanju se govorilo o štetnicima voća,...

Petnaesto predavanje- bolesti voća

U subotu 17. lipnja održana je petnaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Govorilo se o bolestima voća.Kao i svaki...

Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o bolestima voća

U subotu 10. lipnja održana je četrnaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus, na temu bolesti voća. U teorijskom dijelu...

Održano drugo gostujuće predavanje u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu trećeg lipnja održana je trinaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Održano je gostujuće predavanje o organskoj poljoprivredi....

Dvanaesta edukacija za mlade poljoprivrednike

U subotu 27. svibnja održana je dvanaesta edukacija na projektu Iuvenes fructus, a učilo se o mehanizaciji. Govorilo se o...

Održana edukacija o mehanizaciji u voćarstvu

U subotu 20. svibnja održana je jedanaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je mehanizacija. Govorilo se...

Deseta edukacija za mlade poljoprivrednike

Mladi poljoprivrednici učili o agrotehnici

Održana edukacija za dobitnike poticaja u prvom ciklusu projekta Iuvenes fructus

U subotu 29. travnja održana je edukacija za dobitnike start-up poticaja u prvom ciklusu projekta Iuvenes fructus (2017.-2019.) Edukaciju je...

Prvo gostujuće predavanje na projektu Iuvenes fructus

U subotu 29. travnja održano je prvo gostujuće predavanje na projektu Iuvenes fructus, na temu organske poljoprivrede. Gostujući predavač bio je gosp....