Vision is decision: Javna tribina o temeljnim ljudskim pravima

demokracija mladi plakat tribina2 page 001 KopirajNAJAVA

Ove školske/akademske godine, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ je započeo s realizacijom novog i zanimljivog projekta – Vision is decision – Mladi i demokracija

Aktivnosti projekta uključivat će školarce i studente kako bi se posvijestilo mladima da su oni ključni čimbenici u kreiranju zdravijeg političkog ozračja, stvaranju novih radnih mjesta, kao i određivanju pravca za razvoj društva u cjelini, a sve to korištenjem vlastitih znanja, vještina, sposobnosti i talenata.
S obzirom na to, u projekt smo uključili i profesore s Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva te Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva koji će na javnim tribinama izložiti stručne stavove na aktualne teme današnjice, koje mogu biti važne za rast i razvoj kritičkog razmišljanja i stvaranja novih ideja za bolje i zdravije ozračje

Nakon uspješno održane prve javne tribine, ovim putem Vas pozivamo na drugu u kviru projekta Mladi i demokracija – Vision is decision. Gosti predavači su prof. dr. Elvis Fejzić sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, te prof. dr. sc. Zdenko Spajić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva. Tema tribine su Temeljna ljudska prava, tj. vrijednost ljudskog rada s kršćanskog i građanskog aspekta. Gosti predavači će govorit o važnosti poštovanja prema čovjeku i onome što on radi te o tome koliko se danas radnik poštuje i ima li zaista sva prava koja mu trebaju biti osigurana.

Dobrodošli!

Filipa Lončar