Donacija za korisnike Udruženja „Zemlja djece u BiH“

Computer Donation 673x423Pandemija virusa COVID-19 donijela je mnogo promjena u svakodnevnici kod mnogo djece i mladih te se mnogo učenika širom Bosne i Hercegovine zateklo u situaciji u kojoj nisu bili u mogućnosti pratiti online nastavu kako bi stizali sve školske obaveze.

Prateći situaciju na terenu i u komunikaciji s mladima, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. upoznat je s ovim stanjem te je uvidio gdje je pomoć najpotrebnija. U suradnji s Fondacijom Bosana i Udruženjem Zemlja djece u BiH, donaciju od 5 računala Centar za mlade je uručio korisnicima Centra za savjetovanje i zagovaranje za prava djeteta pri Udruženju u Tuzli.

Osoblje Centra za mlade Ivan Pavao II. je sretno što je bilo u mogućnosti pomoći onima koji su najranjivija kategorija našeg društva, te se nadamo da će ova donacija olakšati svakodnevnicu u budućnosti njenim korisnicima.

Nadežda Mojsilović