Djeca u riziku – edukacija u kontekstu pandemije COVID 19

Edukacija Mirela 2020Djelatnici i vršnjački edukatori Nadbiskupijskog centra za mlade Ivan Pavao II. su 18. i 19. lipnja 2020. sudjelovali na dvodnevnoj edukaciji u sklopu projekta Because we care, održanom u prostorijama Centra za mlade u Sarajevu. Ovaj projekt ima za cilj educirati djelatnike i suradnike Centra za mlade o mjerama i načinima zaštite djece. Edukacijom želimo poboljšati vještine prepoznavanja znakova moguće ugroženosti djece, te osigurati smjernice za sigurniji i efikasniji rad s djecom.

Edukacija Mirela 2020 1Tijekom predavanja na temu Djeca u riziku, karakteristike razvojnih faza i moguće intervencija unutar vanškolskog okruženja u kontekstu pandemije COVID -19, koje je održala dr. Mirela Badurina, geštalt psihoterapeut i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, djelatnici i vršnjački edukatori imali su priliku slušati kako je novonastala situacija utjcala na djecu, ali i na odrasle.

Edukacija Mirela 2020 2Dr. Mirela je govorila o tome kako su djeca ranjiva, kao i odrasli, ali i da su opremljena kapacitetom rezilijentnosti – vještinama u rješavanju teških situacija, po uvjetom da im se pruži jasna i odgovarajuća podrška iz okruženja. Također, sudionici su imali priliku čuti koji su to osnovni principi u radu s djecom i adolescdentima tj. o sekundarnoj prevenciji.
Svi sudionici su aktivno sudjelovali u edukaciji kroz predavanje, diskusije, iskustveni rad te kroz različite igre opuštanja.
Marijana Miketek