Regionalni ured u Posavini: Imam pravo na …

image0Nakon višemjesečne pauze uzrokovane novonastalom situacijom pandemije koronavirusa, Regionalni ured Centra za mlade Ivan Pavao II. u Posavini uspješno je nastavio suradnju s Centrom za edukaciju i rehabilitaciju Kuća nade u Odžaku.

U srijedu, 18. studenog pod vodstvom voditeljice Regionalnog ureda, Amande Đogaš održana je edukativno-kreativna radionica posvećena Međunarodnom danu dječjih prava koji se obilježava 20. studenog.
„S mladima smo razgovarali o danu koji promiče međunarodno zajedništvo i svijest o djeci diljem svijeta. Također smo spomenuli četiri opća načela koje ovaj dan zagovara- tu smo progovorili o nedopuštanju bilo kakve diskriminacije, o pravu na život i razvoj u svim poljima života, o aktivnom sudjelovanju u rješavanju svih pitanja koja utječu na dječji život te o dobrobiti djeteta kao najvažnijoj stavci u donošenju odluka.“- istaknula je Amanda, naglašavajući kako je sretna što se uz sve epidemiološke mjera radionica uspjela realizirali te još jednom zahvalila Upravi Centra na otvorenosti za suradnju.

image4Nakon edukativnog sadržaja radionice praćenog prezentacijom, sudionici su radionicu nastavili u kreativnom ozračju gdje su izrađivali crteže putem kojih su predstavljali svoja prava. Svi prikupljeni crteži na kraju radionice krasili su jedan veliki zajednički crtež koje su jednoglasno dali ime: Imam pravo na…