Održana edukacija na temu Psihosocijalna podrška u zaštiti djece

U okviru svoga rada, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih  Ivan Pavao II. nastavlja sa organiziranjem edukacija u sklopu projekta Because We Care– Edukacija o zaštiti djece. Prva takva dvodnevna edukacija organizirana je od 27. do 28. siječnja u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Cilj projekta je educirati sve osobe uključene u rad Centra za mlade Ivan Pavao II., kao i drugih katoličkih crkvenih institucija i drugih vladinih i nevladinih organizacija i osoba koje rade u direktnom kontaktu s djecom, o mjerama i načinima zaštite djece. Edukaciju  na temu Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih u doba pandemije i poslije održala  je Senka Čimpo, diplomirana psihologinja, geštalt psihoterapeutkinja, dječja i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja, supervizorica za djelatnike Cemtra za mlade, vršnjačke edukatore i članove udruge katoličkih studenata Emaus. Prvi dan edukacije Senka Čimpo prezentirala je zaključke drugog internacionalnog kongresa dječije i adolescentne psihoterapije pod nazivom Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih, u doba i poslije pandemije Covid-19. Zatim smo razgovarali o zaštiti djece koje trebamo raditi kroz naše aktivnosti i kako na pravilan način reagirati. Senka je naglasila da je važno osnaživanje kapaciteta mladih, te na koji način osnažiti pravilan mentalni razvoj kod djece. Sudionici su aktivno sudjelovali u edukaciji kroz predavanje, diskusije, iskustveni rad te kroz različite igre opuštanja.