Aktivnosti u Social Corneru

Social Corner (Društveni kutak) za migrante koji borave u kampu Ušivak u Hadžićima kraj Sarajeva ideja je koju su osmislili dugogodišnji partneri Caritas BiH, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. u suradnji s talijanskom nevladinom organizacijom IPSIA BiH.

Projekt čiji je nositelj Caritas BiH, osim gore navedenih organizacija realizira se i u suradnji s Muzejom ratnog djetinstva u Sarajevu, a sve aktivnosti koje se provode u Social Corneru osmišljavaju i realiziraju djelatnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. i Muzeja ratnog djetinjstva. Primarna aktivnost unutar prostora Društvenog kutka je posluživanje toplog čaja, s ciljem povezivanja s korisnicima kampa, te je namijenjen i prilagodljiv i za potrebe starijih korisnika kampa i za djecu.

Povodom Međunarodnog dana dječjih prava, 20. studenoga, voditeljice Social Cornera su u suradnji s volonterkama Muzeja ratnog djetinjstva organizirale kreativne radionice zabavnog karaktera koje su također imale i edukativnu svrhu. Podsjetimo, Međunarodni dan dječjih prava ima za cilj promicati međunarodno zajedništvo, svijest o djeci diljem svijeta te bolju dobrobit djece. U skladu s ciljem, djeca su imala zadatak napraviti zastave mira nakon što su prije toga bili podijeljeni u timove. U osnovi zadatka je bio timski rad i zajedništvo, jer kako je poznato, ne dolaze svi korisnici kampa iz istih zemalja, te je veoma važno kreirati međusobnu toleranciju i prihvaćanje.

„O važnosti ove teme i dobrobiti djece ukazuje se od malih nogu kako bi ta ista djeca sutra bili promjena koja je potrebna kako bi se spomenuta dobrobit i zajedništvo ostvarili. Svatko od nas ima priliku za zagovaranje, promociju, pokretanje dijaloga i akcija koje će izgraditi bolji svijet za djecu.“- kazale su voditelje društvenog kutka.

Nadalje, sljedeća aktivnost koja je kroz zanimljiv program obilježena 10. prosinca je Međunarodni dan ljudskih prava. Kroz interaktivnu radionicu korisnici kampa imali su priliku razgovarati s volonterkama Muzeja ratnog djetinjstva i voditeljicama Social Cornera o temi ljudskih prava- što oni smatraju ljudskim pravima, te u kojim komponentama su ta njihova prava, koja su im zagarantirana Konvencijom, ipak ugrožena. Nakon toga, korisnici su imali priliku svoje misli prenijeti na papir koristeći bilo koju kreativnu metodu pod geslom Human rights- my rights, kao podsjetnik kako se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ova tema nikada ne bi smjela izblijedjeti, posebno što se tiče navedene populacije, budući da imamo priliku vidjeti kako se njihova prava svakodnevno narušavaju. Zadaća je svakog pojedinca, kao i zajednice u cjelini, raditi na afirmaciji ljudskih prava i izgradnji društva jednakih mogućnosti, bez diskriminacije po bilo kojoj komponenti.

Osim navedenih događaja koji su se odvijali u Društvenom kutku, 8. ožujka 2021. godine u suradnji s IOM-om i UNFPA BiH obilježen je i Dan žena za sve korisnice kampa Ušivak. Iako se u prvom planu korisnost „društvenih kutaka“ može učiniti malim korakom, iskustva korisnika kampa i usluga Social Cornera pokazala su kako se zapravo radi o jako važnim prostorima za svakodnevicu migranata budući da imaju priliku popiti topao čaj, te biti saslušani i prihvaćeni od strane barem jednog dijela lokalnog stanovništva.

Podsjetimo, Social Corner za migrante koji borave u kampu Ušivak u Hadžićima pored Sarajeva, za koju je papa Franjo donirao novac, otvorila je svoja vrata u ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine. Donacija je, između ostaloga, omogućila dobavljanje odjeće, sanitarnih potrepština, pokrivača i hrane. Ovom, iako skromnom donacijom papa Franjo je iskazao svoju blizinu korisnicima kampa, među kojima je mnogo djece i maloljetnika bez skrbnika, ukazujući time da ima poseban osjećaj za one koji su, zbog različitih socijalnih, političkih, ekonomskih i /ili religijskih razloga, primorani napustiti svoje domovine i u inozemstvu potražiti sigurnost i posao.

Gorana Lovrić i Ružica Marković

Fotografije: Caritas Italiana