ZOOM sastanak: Kako kreirati bolji sadržaj za ministrante?

U srijedu, 14. travnja preko platforme ZOOM održan je sastanak stručnog tima projekta YouthFluence, koji nastoji kreirati programe i aktivnosti na području pastorala ministranata u Vrhbosanskoj nadbiskupiji sa svećenikom Đakovačko-osječke nadbiskupije, vlč. Josipom Ivešićem, tajnikom Odbora za ministrante pri Vijeću za sjemeništa i duhovna zvanja Hrvatske biskupske konferencije te članom odbora Međunarodnog saveza ministranata (Coetus internationalis ministrantium).

Na sastanku se razgovaralo o perspektivama razvoja programa za rad s ministrantima na razini nadbiskupije i župa, ali i međunarodnom prostoru pastorala ministranata koji je bogat različitim aktivnostima i programima. Naime, vlč. Josip je kroz svoj dugogodišnji rad na župi uvidio mogućnost rada s ministrantima te je dugi niz godina organizirao odlaske na susrete ministranata u Rim, različite susrete u biskupiji te na razini dekanata. Bogao iskustvo vlč. Josipa svakako će pomoći u kreiranju novih programa i aktivnosti za ministrante u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Antonio Topalović