Radna subota u Kornici

U subotu, 24. travnja, održana je edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus. U prijepodnevnim satima održala se teorijska nastava na temu agrotehnike, koju je vodio mag. ing. agr. Mario Stanić. Termin agrotehnika predstavlja skup tehničkih mjera koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura. Tu se prvenstveno ubrajaju radikalne mjere prilikom podizanja nasada i održavanja tijekom plodonošenja- rigolanje, oranje, podrivanje i frezanje. Polaznici su imali priliku upoznati se s postojećom mehanizacijom u voćnjaku, postupcima postavljanja drenažne mreže za odvodnju suvišnih voda, kao i načinima navodnjavanja. Pojašnjena je razlika između osnovne i dopunske gnojidbe, te formulacije koje se koriste u pojedinim fazama.Nakon ručka, polaznici su se zajedno s profesorom dipl. ing. Ivom Blažanovićem uputili u obližnji voćnjak Zorg-In-a. Agrotehniku čine mjere i postupci koji se sprovode da poljoprivredna kultura postigne u proizvodnji najbolji rezultat i to od obradnih operacija, gnojidbe, navodnjavanja i odvodnje, zaštite i sl. ​Kroz prethodne edukacije polaznici su imali priliku upoznati neke od strojeva koji su u vlasništvu Zorg-In-a: traktori, plug, tanjurača, podrivač, bočna freza, prskalice i drugo. ​Navodnjavanju, ali i prihrani koja se sustavom za navodnjavanje sprovodi, u praktičnom dijelu nastave dao se prvenstveni značaj a to je podrazumijevalo kontrolu armature, pripremu otopine za prihranu, “otvaranje” zemljišta za prihvat hraniva.

Edukaciji je prisustvovala i evaluatorica gđa Adela Softić, koja je s polaznicima obavila razgovor i intervjue o kvaliteti kako teorijske tako i praktične nastave.