Deveta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu 15. svibnja održana je deveta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus, na temu mehanizacije. U teorijskom dijelu nastave polaznici su imali priliku upoznati se sa svim strojevima koji se primjenjuju u voćarskoj proizvodnji, počevši od različitih izvedbi plugova, tanjirača, specijaliziranih freza, depozitora mineralnih gnojiva, te strojeva za zaštitu bilja, prskalica i atomizera. Osim toga, polaznicima je približen rad traktora, korištenje priključnih vratila i hidraulike.

Nakon ručka edukacija se nastavila u voćnjaku, gdje je vršeno mehaničko prorjeđivanje plodova jabuke.

Sve vrijeme, od početka do današnje edukacije, polaznici su imali priliku mehanizaciju promatrati u radu u voćnjacima Zorg-in: traktore različitih snaga sa odgovarajućim priključcima- od oranja, kultiviranja, frezanja, košenja, prskanja do berbe i transporta.