Radna subota u Posavini

U subotu 5. lipnja s početkom u 9 sati održan je dvanaesti modul edukacije u sklopu projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je bolesti voća. Polaznicima grupe 2 predstavljene su najznačajnije bolesti u voćarstvu, biologija istih, uočavanje simptoma i pravovremena zaštita. Bolesti su prije svega predstavljene na primjeru jabuke, zatim kruške, šljive, breskve, dunje te grmolikih voćnih vrsta. Osim toga, pojašnjeno je suzbijanje bolesti te pravilno korištenje i doziranje zaštitnih sredstava.U praktičnom dijelu nastave nastavio se razgovor o bolestima. Osim što je sve vrijeme radom u voćnjacima ukazivano na bolesti voća, njihove simptome, mjere zaštite, zadnjom prezentacijom je pokazana veza štetnika i posljedica djelovanja istih. Praktično je u voćnjaku vršeno prorjeđivanje plodova jabuke na sortama pilot i zlatni delišes.