Edukacija o štetnicima u voćarstvu

U subotu 19. lipnja održana je četrnaesta po redu edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus. Tema edukacije bila je štetnici u voćarstvu. U teoretskom dijelu edukacije koju je vodio dipl. ing. agr. Mario Stanić kandidati su imali priliku upoznati se sa najučestalijim štetnicima pri intenzivnom voćarenju. Pojašnjena je biologija štetnika, simptomatika, mjere kontrole te mjere suzbijanja.

Kao i obično, nakon ručka se edukacija nastavila praktičnim dijelom u voćnjaku. Monitoring štetnika spada u osnovnu mjeru koja prethodi korištenju insekticida ili nekih drugih mjera za smanjivanje broja štetnika, pa je stoga prof. Gorana Benković u skladu s teorijskim dijelom predavanja mladim poljoprivrednicima predstavila feromonske mamke, klopke i vizualne atraktante, njihovu svrhu, vrijeme te način postavljanja. U nastavku praktičnog dijela kandidati su vršili prorjeđivanje plodova kao jednu od redovnih mjera njege u voćnjaku. Na koncu edukacije profesorica je istaknula  važnost održavanja korištenog alata nakon čega ga je skupa s polaznicima dezinficirala.