Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o štetnicima u voćarstvu

U subotu 26. lipnja održana je petnaesta edukacija u sklopu projekta za mlade poljoprivrednike na temu štetnika u voćarstvu. U prijepodnevnim satima održan je praktični dio koji je vodila Gorana Benković, mag. ing. agr. U skladu s temom današnje edukacije polaznicima su u voćnjaku predstavljeni feromonski mamci, klopke i vizualni atraktanti, njihova svrha, vrijeme i način postavljanja. U nastavku praktičnog dijela kandidati su uklanjali mladice koje ometaju održavanje zaštitnog pojasa i međurednog prostora u voćnjaku, što je jedna od redovnih mjera njege u voćnjaku. Po završetku edukacije profesorica je istaknula važnost održavanja korištenog alata i zajedno s polaznicima ga dezinficirala.Nakon rada u voćnjaku uslijedio je teorijski dio edukacije na već spomenutu temu. Pod pojmom štetnici podrazumijevaju se insekti, glodavci, ptice, puževi i nematode. Mario Stanić, mag. ing. agr., kandidate je upoznao sa štetama koje nastaju uslijed napada, nastalim simptomima, biologijom štetnika te mjerama kontrole i suzbijanja.