Održana šesnaesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus

U subotu, trećeg srpnja, održana je edukacija za mlade poljoprivrednike na temu zaštite bilja. U prijepodnevnim satima održan je praktični dio nastave u voćnjaku, no prije samog rada polaznicima su prezentirana zaštitna sredstva u prostorijama za skladištenje istih. Uz demonstraciju različitih formulacija sredstava, profesorica je pojasnila značenje aktivne tvari, važnost doze, karence i tolerance kako bi polaznici u budućnosti uspješno i racionalno koristili sredstva za zaštitu bilja, te štitili sebe i okoliš. U nastavku praktičnog dijela vršeno je uklanjanje omladika, odnosno odsjecanje mladica koje rastu iz donjeg dijela voćke. Nakon toga, polaznici su uklanjali vidno oštećene, zakržljale i deformirane plodove. Kraj praktičnog dijela edukacije iskoristio se za dezinfekciju korištenog alata.U teorijskom dijelu nastave polaznici su upoznati sa ekološkom, integriranom i konvencionalnom poljoprivredom, kao i sustavima proizvodnje.