NATJEČAJ ZA PRIJEM STUDENATA U STUDENTSKI DOM “FONSS” U SARAJEVU

GLAVNE ODREDBE

• Prijaviti se mogu samo studenti na redovitom studiju.
• Uzorno ponašanje za vrijeme sve četiri godine srednje škole (navedeno u svjedodžbi).
• Socijalne prilike, ozbiljnost i redovitost studija.

POTREBNI DOKUMENTI
1. Popunjen obrazac za prijem u Dom (obrazac se može preuzeti na web stranici www.mladicentar.org ili osobno u Centru za mlade, Gatačka 18, 71 000 Sarajevo).
2. Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.
3. Zamolba s kratkim životopisom.
4. Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan student u akademskoj 2020/2021. godini, s prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (ovjereni obrazac uvjerenja s dotičnog Fakulteta).
5. Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili otiskana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.
6. Ovjerena kućna lista.
7. Potvrda o primanjima obitelji: potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za zapošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).
8. Potvrdu o stupnju invalidnosti izdanu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)
9. Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad.
10. Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre – ako studira izvan mjesta boravišta.

ROK ZA PRIJAVU
Prijave za natječaj s potpunom dokumentacijom primaju se isključivo do 12. rujna 2021.
Prijave slati na adresu:
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.
Gatačka 18
71 000 Sarajevo

U ponudi imamo jednokrevetnu sobu sa zajedničkim toaletom, cijena sa režijama i sa ručkom iznosi 270,00 KM, dvokrevetna soba sa vlastitim toaletom i ručkom 230,00 KM i dvokrevetna soba sa zajedničkim toaletom i ručkom 200,00 KM.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 063/488 – 873 ili e-mail adresi: petarskraba@gmail.com.
Komisija za prijem studenata napravit će rang listu primljenih studenata, koja će biti objavljena na web stranici Centra za mlade www.mladicentar.org
Obrazac za prijavu je potrebno popuniti, otiskati i poslati poštom zajedno sa gore navedenom dokumentacijom.