Berba voća u Kornici

Nakon ljetne pauze nastavili smo s edukacijama u sklopu poljoprivrednog projekta Iuvenes fructus. Tako je u subotu četvrtog rujna održana dvadeset prva edukacija, na temu berbe voća.U teorijskom dijelu edukacije polaznicima je objašnjeno određivanje optimalnog roka berbe, što je najbitnije prilikom organizacije berbe voća. Osim toga, kandidati su imali priliku vidjeti razliku između ručne, polumehanizirane i mehanizirane berbe.

U praktičnom dijelu koji se odvio u poslijepodnevnim satima, polaznicima je najprije demonstriran jodno škrobni test. Nakon reakcije kandidati su zajedno s profesoricom donijeli ocjenu o zrelosti ploda na temelju prošaranosti uzorka. Nakon toga organizirana je berba sorte zlatni delišes, koja je u optimalnom vremenu za berbu. Prilikom berbe polaznici su koristili razne alate i pomagala. Imali su priliku rukovati s kalibratorom za voće, kako bi lakše klasirali plodove prve klase. Za ubiranje plodova svi su nosili posebne kengur torbe radi što manjeg oštećenja ubranih plodova, koje su istresali u box palete.