Polaznici slušali o osnovama i principima gnojidbe

U subotu devetog listopada održana je dvadeset peta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, na temu osnove i principi gnojidbe. U teorijskom dijelu edukacije kandidati su se dodatno upoznali s mineralnim gnojivima, formulacijama, te pravovremenom dodavanju istih. Također, spomenuta su i ekološka gnojiva za popravljanje sadržaja humusa, te njihova manipulacija i korištenje.Zbog loših vremenskih prilika praktični dio vezan uz navedenu temu nije se mogao odraditi u voćnjacima, te su se polaznici zajedno s profesoricom Goranom zadržali u prostorijama poduzeća Zorg-In d.o.o., gdje su se okušali u pravljenju čipsa od jabuke. Osim toga, polaznicima je demonstriran princip rada mašine za rezanje jabuke na kolutove i vađenje sjemene lože. Imali su priliku vidjeti sušionicu za voće, te su upoznati s tehnologijom sušenja jabuke. Polaznici su na koncu praktičnog dijela edukacije imali priliku i etiketirati sok, jedan od primarnih proizvoda firme Zorg-In.