Održano plenarno predavanje o zaštiti u digitalnom okruženju

U četvrtak, 21. listopada 2021. godine u sklopu projekta Because We Care – razvoja politika zaštite djece i nadogradnje kapaciteta stručnjaka, održalo se plenarno predavanje pod nazivom Zaštita djece i mladih u digitalnom prostoru, koje je predvodio prof. dr. Elmedin Muratbegović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Predavanje je okupilo 50 stručnjaka iz različitih obrazovnih, socijalnih te zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine, čime je nastavljena tradicija okupljanja velikog broja stručnjaka u sklopu navedenog projekta.

Profesor Muratbegović u svom prvom predavanju pod nazivom „Pojavni oblici nasilja u školama“ osvrnuo se prvenstveno na nasilje u digitalnom okruženju. Digitalni prostor je najplastičniji primjer globalnog društva gdje se brišu sve prostorne i vremenske granice, a život u njemu je brz, dinamičan i napose rizičan. Različite pojave u digitalnom okruženju mogu naštetiti sigurnosti, zdravlju i integritetu djece i mladih, dok su pravni mehanizmi zaštite često prespori kako bi prevenirali takve situacije. Poseban problem danas je i trgovina ljudima, seksualna eksploatacija i iskorištavanje djece i mladih, ali i ubrzan razvoj tehnologije i sredstava komuniciranja, čime se otežava pravovremeno preveniranje i reagiranje budući da je teško prepoznati da nešto nije u redu. Poseban otklon profesor Muratbegović je dao o fenomenologiji nasilnog ponašanja u digitalnom prostoru te je predstavio : Cyberbullying, Grooming, Sexting, Sextortion i Live Stream, što je nužno za svaki daljnji govor o nasilju u online okruženju.

Drugo predavanje pod nazivom „Predvidivi referalni mehanizmi“ dalo je jasan uvid u konkretne strategije prepoznavanja, odnosno identificiranja potencijalnih problema u ponašanju i različitih drugih varijabli koje moguće mogu dovesti dijete ili mladu osobu u situaciju nasilja, bilo kao onoga koji čini nasilje, doživljava ili je svjedok takvog čina. Tendencija preventivnog programa je pružanje adekvatnog tretmana djetetu i obitelji umjesto određivanja sankcije, što je česta situacija danas. Zadatak profesionalaca je da istraže uzrok nekog neprilagođenog ponašanja djeteta, te da rade na njegovom smanjivanju ili otklanjanju kao i na jačanju protektivnih faktora, resursa koji postoje u okruženju djeteta. Dakle, briga o učenikovom/cinom mentalnom zdravlju je krajnji cilj programa koji se temelje na predvidivim referalnih mehanizmima  jer je mentalno zdravlje i blagostanje u djetinjstvu povezano sa socijalnom zrelošču i adekvatnim vještinama suočavanja sa stresom koje rezultiraju pozitivnim ishodima u odrasloj dobi.

Predavanje je završeno otvorenim pitanjima i diskusijom koja je omogućila da profesionalci podijele svoje izazove i sumnje povezane sa sigurnošću djece i mladih u digitalnom prostoru, a na koje često nisu u mogućnosti adekvatno djelovati, kako zbog kompleksnosti situacije, tako i zbog brzorastućih trendova.  Digitalno okruženje u kojem se današnja djeca rađaju i u koje se s lakoćom uključuju, stavlja pred roditelje i profesionalce veliki zadatak i izazov – opskrbiti djecu vještinama i sposobnostima koje će im pomoći da iskoriste potencijale i izbjegnu zamke i rizike koje digitalni svijet donosi. Djeca koriste digitalne uređaje sve ranije, na različite načine i često bez nadzora odraslih, a rizici i negativni utjecaji koji iz toga proizlaze, mogu se umanjiti, a poticajne osobine dostupnih sadržaja i alata iskoristiti za razvoj sposobnosti i vještina djece, kada ona digitalni svijet otkrivaju uz odraslu osobu, koja ih vodi, odabire sadržaje, potiče na razmišljanje i razgovor o doživljenom.

Projekt zaštite djece – Because we care ima za cilj educirati socijalne djelatnike, stručne suradnike, nastavnike, zdravstvene djelatnike i sve one koji dolaze u kontakt s djecom kako bi osigurali sigurno okruženje za djecu i zaštitili ih od moguće opasnosti minimizirajući utjecaj rizika.

Antonio Topalović