Posjeta Centru za sigurni internet

U utorak, 9. listopada djelatnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, Josip Milanović i Antonio Topalović, posjetili su Međunarodni forum solidarnosti Emmaus i Centar za sigurni internet, gdje su ih dočekale djelatnice spomenutih institucija, Belma Gijo te Nina Borovac. Na samom početku posjete, Josip Milanović, glasnogovornik Centra za mlade predstavio je rad i djelovanje ove institucije te projekte nakon čega je Antonio Topalović, voditelj programa za zaštitu maloljetnika predstavio projekt Because We Care koji se realizira od 2018. godine, a nudi dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje profesionalcima koji rade s djecom i mladima te unaprjeđuje njihove kompetencije za prepoznavanje, prevenciju i djelovanje u slučajevima nasilja nad djecom.

Program koordinatorica Centra za sigurni internet, Belma Gijo, predstavila je glavne aktivnosti Centra te razvojne mehanizme prijavljivanja i procesuiranja prijava i sumnji za nasilje u digitalnom okruženju. U cilju sprečavanja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju i osiguranja informacija i alata za sigurno i odgovorno korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 2018. godine uspostavljen je Centar za sigurni internet (CSI) u Bosni i Hercegovini. Centar za sigurni internet čine: Informativni centar, Helpline te Hotline (član međunarodne mreže INHOPE). Centar za sigurni internet je uspostavljen u okviru inicijative pod nazivom “Zaustaviti nasilje nad djecom: Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini” koju realizira BiH konzorcijum za zaštitu djece: UNICEF BiH, Save the Children i Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS), uz podršku Fonda za globalno partnerstvo (eng. Global Partnership Fund). Svrha inicijative je prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede i/ili razviju nove mehanizme rada.

Na radnom sastanku je predstavljena i Međunarodna konferencija o zaštiti maloljetnika „Because We Care“ koja je planirana u travnju 2022. godine u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. U svrhu dosadašnje suradnje i uspostavljanja dogovora za buduće aktivnosti, vjerujemo da će MFS Emmaus/Centar za sigurni internet i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II zajedno raditi na zaštiti djece i osigurati sretno i sigurno djetinjstvo.

Antonio Topalović