Održana javna tribina na temu Pravo na rad: Odgovornost države ili vlastita odgovornost

U okviru projekta Mladi i demokracija, u četvrtak 24. veljače, u prostorijama Centra za mlade Ivan Pavao II. održana je javna tribina na temu Pravo na rad: odgovornost države ili vlastita odgovornost. Gosti predavači su bili dr. Sandra Bjelan – Guska, docentica na Filozofskom fakultetu i vanjska suradnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu te dr. Elvis Fejzić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dok je tribinu moderirala djelatnica Centra za mlade Marija Puljić. Tribini je nazočilo 25 studenata okupljenih pri Udruzi katoličkih studenata Emaus.

U svom izlaganju dr. Fejzić govorio je o povijesti ljudske borbe za ostvarivanje prava na rad u demokratskim državama te naglasio ulogu države koja je dužna pojedincu osigurati radno mjesto, ukoliko je on sposoban za rad. Da bi se imalo razvijenu državu, mora se imati jako gospodarstvo u kojemu će ljudi ostvariti fundamentalno pravo na rad. – istaknuo je prof. Fejzić. Dodao je kako je čest uzrok migracija upravo ekonomske prirode te stručni kadar zbog nemogućnosti ostvarivanja navednog prava u vlastitoj domovini, odlazi u drugu državu kako bi ostvario isto. Međutim, to je za državu iz koje ljudi odlaze dvostruki gubitak. Prvi se odnosi na „propalu investiciju“, odnosno ulaganje državnog novca u školovanje kadra, koje odlaskom svoja znanja i kompetencije poklanjaju drugoj državi, dok se drugi odnosi na dugoročni nedostatak radne snage zbog cjelokupnog prirodnog pada.

U drugom dijelu javne tribine, doc. dr. Sandra Bjelan Guska, naglasila je podjednaku odgovornost pojedinca i države u kreiranju mehanizama za ostvarivanje prava na rad. Navela je kako formalno obrazovanje ne može mladima ponuditi sve kompetencije koje su važne prilikom zapošljavanja, te je zbog toga važno imati neformalnu kompenzaciju. Potaknula je mlade da se infomiraju o postojećim zakonskim regulativama, te da razvijaju poduzetničke inicijative i samozapošljivost. Također je istaknula odgovornost obitelji, poslodavaca i obrazovnog sustava u ukazivanju na propuste koje države čini kada je u pitanju zapošljavanje mladih. U svom izlaganju, dotaknula se i pitanja inkluzije, odnosno zapošljavanja osoba s poteškoćama u razvoju. Svoje predavanje zaključila je mišlju kako se promjene po pitanju ostvarivanja prava na rad u bosanskohercegovačkom društvu trebaju početi događati evolucionarno, a ne revolucionarno, te da u tom procesu značajnu ulogu imaju mladi koji će neprestano nadograđivati svoja znanja i vještine, poznavati vlastita prava te se boriti za uvažavanje istih.

Nakon uvodne riječi predavača, uslijedila je diskusija o navedenoj temi.

M.P.