BWC: Održano predavanje o Prevenciji suicida kod mladih

U četvrtak, 03. ožujka 2022. godine u sklopu projekta Because We Care – razvoja politika zaštite djece i nadogradnje kapaciteta stručnjaka, održalo se plenarno predavanje pod nazivom Prevencija suicida s posebnim fokusom na mlade, koje je održala Mirela Hadžić, psihologinja i psihoterapeutkinja, djelatnica Centra za mentalno zdravlje i suradnica BHIDAPA. Predavanje je okupilo 60 stručnjaka iz različitih obrazovnih, socijalnih te zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine, čime je nastavljena tradicija okupljanja velikog broja stručnjaka u sklopu navedenog projekta.

Psihologinja Hadžić je svoje predavanje koncipirala tako što je u uvodnom dijelu osvrnula se na teorijske koncepte razumijevanja suicidalnosti, od prošlosti do danas, čime je pružena prilika za dublje razumijevanje ove problematike.  U nastavku predavanja se govorilo o faktorima koji utječu na pojavu suicida, odnosno okolnostima i karakteristikama ličnosti koje su osjetljive za pojavu takvog samodestruktivnog ponašanja. Adolescenti koji pokazuju znakove suicidalnog ponašanja, zapravo intenzivnije proživljavaju svoje emocije, ali ih nažalost ne znaju izraziti niti opisati stoga vide samoozljeđivanje kao sredstvo pomoći kako bi ublažili zadržane osjećaje. Osobine poput impulzivnosti i agresivnosti su iznimno povezane sa suicidalnim ponašanjem kod adolescenata. Viša razina impulzivne agresije ima značaju ulogu u samoubojstvu među mlađom populacijom sa sve manjim značajem s povećanjem dobi. Agresivnost utječe na pogoršanje drugih faktora rizika za suicidalno ponašanje i potencijalni pokušaj suicida.

Poseban značaj je iskazan kroz podjelu osobnih iskustava iz prakse koje je psihologinja Hadžić podijelila sa sudionicima gdje su, na osnovu plastičnih primjera, mogli razgovarati i uvidjeti mogućnosti za intervenciju u slučajevima suicidalnog ponašanja. Razgovor s mladom osobom za koju se sumnja ili postoje saznanja da je suicidalna, odnosno da ima suicidalne misli ili planove ili je već možda poduzimala neke suicidalne radnje, je vrlo značajan, ali može biti vrlo težak za bilo koga tko ga provodi. Prvi cilj razgovora je uspostaviti odnos povjerenja u kojem mlada osoba može slobodno, bez straha od osuđivanja i odbacivanja podijeliti svoje osjećaje i namjere. Zadatak razgovora je i premostiti jaz stvoren nepovjerenjem, očajanjem i gubitkom nade, pružiti podršku i nadu te potaknuti mladu osobu na daljnju stručnu pomoć. Razina suicidalnog rizika određuje neposredne stručne pomoći koja je potrebna mladoj osobi. Potrebno je objasniti mladoj osobi koji bi sljedeći postupci trebali biti i zašto jer nepoznavanje i nerazumijevanje postupaka može potaknuti strah, nepovjerenje i otpor mlade osobe. Ukoliko je moguće treba ponuditi mladoj osobi izbor o neposrednim postupcima, npr. želi li razgovarati u tom trenutku s majkom ili ocem i obavijestiti ih, želi li sam nazvati roditelje ili želi da ih nazove osoba s kojom je razgovarao. Neophodno je ostati uz mladu osobu koliko god je potrebno dok se ne organizira nastavak pomoći i sigurnost mlade osobe.

Sudionici su pokazali posebnu zainteresiranost za ovu temu te jedna od sudionica navodi: „Podrška psiholozima i pedagozima ogleda se upravo kroz ovakve, praktične radionice i predavanja gdje možemo, govoreći o aktualnim temama, uvidjeti mogućnosti našeg djelovanja u školama i centrima. Djeci je potrebna pomoć, a ni mi odrasli često ne znamo kako im pomoći. Svjedoci smo svih stresora koji nas okružuju te moramo biti u mogućnosti pronaći adekvatne tehnike i postupke kako bismo spasili svako dijete“.

Projekt zaštite djece – Because we care ima za cilj educirati socijalne djelatnike, stručne suradnike, nastavnike, zdravstvene djelatnike i sve one koji dolaze u kontakt s djecom kako bi osigurali sigurno okruženje za djecu i zaštitili ih od moguće opasnosti minimizirajući utjecaj rizika.

Antonio Topalović