Održana Generalna skupština Međunarodnoga saveza ministranata

U periodu od 07. do 10. ožujka 2022. održana je generalna skupština Međunarodnog saveza ministranata na kojoj su sudjelovala i dva djelatnika Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih “Ivan Pavao II.” Antonio Topalović i Martina Vidović.

Međunarodni savez ministranata (C.I.M. – Coetus Internationalis Ministrantium) udruga je biskupijskih delegata za ministrante na europskoj razini. Na godišnjoj generalnoj skupštini sudjeluju predstavnici iz cijelog niza europskih zemalja.

Na ovogodišnjoj generalnoj skupštini prisutni su imali priliku podijeliti svoja iskustva u radu sa ministrantima, diskutirati o sinodalnom putu, te  o nadolazećim hodočašćima ministranata u Fatimu i Rim.