Polaznici projekta Iuvenes fructus učili o fiziologiji voćaka

U subotu 12. ožujka održana je druga edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Na predavanju se govorilo o Fiziologiji voćaka, a polaznici su upoznati sa pojmovima fiziologija, fotosinteza, fenofaza, vegetacija, dormantnost i dr. Kandidati su imali priliku naučiti da u svom životnom ciklusu voćke prolaze kroz određene stadije (periode) rasta i razvitka i da su procesi koji se pri tome odvijaju usko povezani i međusobno zavisni. Pri proučavanju voćaka i učenja o voćarstvu, posebna je pozornost upravo na proučavanju fiziologije hranidbe, razmnožavanja, rasta i rodnosti voćaka. Shvaćajući fiziologiju voćaka, proniče se u srž voćarstva, shvaća suština pravilnog orezivanja i omogućuje najzad ubiranje kvalitetnih i reprezentativnih plodova.Nakon teorijskog dijela, uslijedio je praktični dio u voćnjaku, gdje su kandidati dalje proširivali svoja znanja. Profesorica je polaznicima još jednom demonstrirala rezidbu jabuke. Kako se tehnika rezidbe savladava jedino rezanjem tj. uzimanjem škara u ruke, svi polaznici su imali priliku okušati se u tome, kako bi usavršili tehniku rezanja. Po završetku smo dezinficirali korišteni alat kako bismo na taj način spriječili prijenos uzročnika bolesti na voćkama.