Zimska rezidba u Kornici

U subotu, drugog travnja, održana je peta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus, na temu rezidbe. Rezidba je važan pomotehnički zahvat kojim se osigurava ravnoteža vegetativnog i generativnog rasta, odnosno rasta i rodnosti.

Da bi se dobro shvatila rezidba, potrebno je razumjeti fiziologiju i morfologiju voćaka. Bitno je dobro poznavati građu voćke i procese koji se odvijaju u njoj, kao i karakteristike pojedinih vrsta voćaka, kako bi se tom poslu moglo pristupiti odgovorno i kako bi se rezidbu moglo obaviti kvalitetno i uspješno. Jedna od bitnih radnji koja se postiže rezidbom je i odabir uzgojnog oblika. Dakle, najvažnije je orezivanje prilagoditi voćnoj vrsti, vremenu izvedbe (kod nas je najvažnija rezidba ona zimska), te uzgojnom obliku (piramida, vretenasti grm, vaza,..) kako bi se on zadržavao i bio produktivan.

Zbog loših vremenskih prilika, polaznici su se zadržali na još jednom dodatnom teorijskom predavanju na temu razmnožavanje voćaka koje je vodila Gorana Benković, prof. Nakon toga polaznici su imali priliku okušati se u etiketiranju soka od jabuke,  jednog od primarnih proizvoda firme Zorg-In d.o.o. U nastavku edukacije vrijeme je dozvolilo da se dio praktične nastave održi u voćnjacima, te su polaznici zajedno s profesoricom pripremili mirisne lovne mamke koje su postavili u voćnjacima, kao redovnu mjeru borbe protiv potkornjaka, jednog od opasnijih štetnika u voćarstvu.