Proglas sudionika Međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika „Because we Care“

NCM Ivan Pavao II – Sarajevo, 23. travanj 2022

Mi, sudionici i sudionice Međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika „Because We Care“ u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu vjerujemo da djeca i mladi imaju posebnu važnost za ovaj svijet i njegovu budućnost te nastojimo svojim djelovanjem osvijestiti odgovornost svakog pojedinca i društva u cjelini u zadaći zaštite njihovih prava.

Vjerujemo da svako dijete i mlada osoba zaslužuje živjeti u sigurnom okruženju, zaštićeno od bilo kojeg oblika nasilja ili zlostavljanja, eksploatacije, stigmatizacije, marginalizacije i diskriminacije.

Svjesni smo da zlostavljanje djece i mladih obuhvaća različite socio-ekonomske i obrazovne razine, religijske, etničke i kulturne specifičnosti u kojima maloljetnici žive. Zaštita djece i mladih nije odgovornost samo obitelji, škole ili religijske zajednice, nego je poziv svima nama da se trajno odlučimo dignuti glas za sretno i sigurno odrastanje, za svu djecu i mlade, štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

Želimo svijet u kojem maloljetnici neće biti prinuđeni napuštati svoj dom zbog ratova, klimatskih promjena, bolesti i ekstremnog siromaštva, svijet u kojem će imati pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kvalitetno obrazovanje i pristup službama podrške tijekom svog odrastanja.

Želimo da odrasli koji rade s djecom i mladima budu upoznati s oblicima i posljedicama  nasilja i zlostavljanja te u svojim organizacijama osiguraju optimalne uvjete za rast i razvoj svake osobe, poštujući individualnost te uvažavajući njihove potrebe, zanimanja i izbore.

Promoviramo jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka koji rade s maloljetnicima te ćemo nastojati aktivno sudjelovati u stvaranju prevencijskih programa i aktivnosti kako bismo osigurali adekvatnu reakciju i podršku ukoliko se samo nasilje i zlostavljanje dogodi.

Svjesni uloga koje imamo i pripadajuće odgovornosti, odlučno i trajno se opredjeljujemo zagovarati pravo svakog djeteta na sigurno okruženje za optimalan rast i razvoj, štititi ih i brinuti o njihovoj ukupnoj dobrobiti, te graditi kvalitetnije sustave prevencije i podrške.