Održano predavanje za dobitnike start-up poticaja (2017.-2019.)

U subotu, sedmog svibnja, održana je jednodnevna edukacija za dobitnike start-up poticaja u prvom ciklusu projekta Iuvenes fructus (2017.-2019.). Voditelj edukacije bio je dipl. ing. poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj, Bojan Ćikić, a predavao je na temu Marketing i brendiranje u sektoru poljoprivrede.

Na početku edukacije, učesnicima je predstavljena uloga i značaj marketinga u poljoprivrednoj proizvodnji sa posebnim osvrtom na marketing na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima. Također, polaznicima su pojašnjeni svi modeli marketing miksa (4P i 7P), sa jasnim povezivanjem sa specifičnostima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i usluga. Kandidati su pokazali velik interes za dio predavanja koji se odnosi na izgradnju brenda, a najveća interakcija ostvarena je kod predstavljanja primjera dobre prakse uspješne primjene marketinga i brendiranja u agrarnom i ruralnom sektoru.

Predavanje se pokazalo kao pun pogodak, s obzirom da je projekt nakon niza održanih edukacija o tehnologiji uzgoja, uspio zainteresirati proizvođače da svoje agro-biznise počnu posmatrati i razvijati i sa aspekta tržišta i marketinga.

Na koncu je s polaznicima odrađena usmena i pismena evaluacija. Ovim putem se zahvaljujemo gosp. Bojanu na susretljivosti i spremnosti na suradnju.