NAJAVA: Javna tribina na temu „Društvo za sve –različitost i inkluzija“

U okviru projekta Mladi i demokracija, održat će se četvrta javna tribina za studente, u četvrtak 19. svibnja u 19 h, u protorijama Centra za mlade Ivan Pavao II. (Gatačka 18). Tema tribine je Društvo za sve –  različitost i inkluzija, a gosti predavači su dr. Sandra Bjelan – Guska, docentica na Filozofskom fakultetu i vanjska suradnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu  te dr. Mario Bernadić, docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.

Predavači će se u uvodnom izlaganju osvrnuti na suvremeno, demokratsko društvo koje bi trebalo biti otvoreno za različitosti, te objasniti pojam inkluzije i kakvo bi to bilo društvo u kojemu bi svaki pojedinac bio integriran i imao mogućnost da se ostvari.

U nastavku će biti govora o Sinodalnoj Crkvi kao zajedničkom hodu i djelovanju u različitosti, te na što je pozvan svaki vjernik da bi zaživo taj duh u Crkvi, a kasnije se prenio i na cijelo društvo.

Nakon uvodne riječi predavača, uslijedit će diskusija o navedenoj temi.

U nastavku slijedi osvježenje i druženje u restoranu Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II..

Pozivmo sve zainteresirane da se pridruže javnoj tribini!