Polaznici projekta Iuvenes fructus na predavanju o mehanizaciji u voćarstvu

U subotu 14. svibnja održana je deseta edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus, na temu mehanizacije u voćarstvu. Na teorijskom dijelu nastave govorilo se o poljoprivredi u prošlosti i suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji , te primjeni mehanizacije u istoj. Naglašena je uloga strojeva u poljoprivredi i njihov konstantni razvitak i nadogradnja kroz vrijeme. Suvremena poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva bez mehanizacije i presudno je u njezinoj primjeni adekvatno rukovanje. Objašnjeno je da se za uzgoj ratarskih i voćarskih kultura ne koristi ista mehanizacija, ne koriste se isti strojevi i priključci, a pobliže je objašnjena i razlika među njima. Kandidati su upoznati sa pojmovima kao što su lemeš, spona, kardan itd. Prikazani su im razni tipovi prskalica, kombiniranih priključaka i drugo Upoznati su sa prednostima i nedostatcima (ne)pravilnog korištenja mehanizacije.

Nakon teorijskog dijela, kandidati su se uputili na praktični dio nastave. Profesorica Gorana im je najprije pokazala mehanizaciju koja je neophodna za suvremenu voćarsku proizvodnju. Imali su priliku vidjeti voćarski traktor kao i priključne strojeve: atomizer, bočnu frezu, malčer itd.
U nastavku edukacije polaznici su izrađivali lovne mirisne klopke, te ih je dio polaznika i postavljao u voćnjaku dok je drugi dio polaznika proveo na platformi vučenoj voćarskim traktorom kako bi mogli privezati vrhova sadnica uz žicu.