Prvo gostujuće predavanje na projektu Iuvenes fructus

U subotu četvrtog lipnja održano je prvo gostujuće predavanje u sklopu projekta Iuvenes fructus, na temu organske poljoprivrede. Gostujući predavač bio je gosp. Aleksandar Bulović, dipl. ing. poljoprivede. Prva tema predavanja bila je poljoprivreda bez pesticida, gdje je za početak predavač predstavio svoju knjigu koja nosi naziv teme. Kroz poglavlja je predavač opisao kako se baviti organskom proizvodnjom- od povijesti poljoprivrede, organskog đubriva, biopesticida, plodoreda, alelopatije kod biljaka, borbe protiv korova u organskoj poljoprivredi, mehaničke i fizičke borbe u vrtu i drugo.

U drugom dijelu predavanja govorilo se na temu otrovi oko nas i u nama, te je predavač predstavio svoju drugu istoimenu knjigu. Tu su polaznicima prikazani otrovi koje svakodnevno unosimo vodom, hranom, zrakom (teški metali, plastika, pesticidi, aditivi, smog, piralen, medicinski i nuklearni otpad …), zatim psihički otrovi (stres mobing traume). Nasuprot tome, predavač je govorio o mjeri borbe protiv navedenih otrova-  samoizolaciji u prirodi na selu. Tu se podrazumijeva proizvodnja vlastite hrane, vlastita voda i vlastito vrijeme.

Nakon ove dvije teme polaznici i predavač su se preko ZOOM aplikacije imali priliku čuti i vidjeti s predstavnikom Hrvatske tvrtke PRO-ECO iz Novog Marofa, gosp. Davorom Žagarom, koji se bavi uvozom i distribucijom proizvoda za organski uzgoj bilja. Ovim putem je mladim poljoprivrednicima predstavio svoju jedinstvenu i kompletnu ponudu proizvoda.

U obilasku voćnjaka su pregledali stabla jabuka i utvrdili da je stanje vrlo dobro. Predavač je upoznao polaznike sa oštećenjima od insekata te sa oštećenjima izazvanim vremenskim faktorima (niske, visoke temperature, tuča…) i kako da ih razlikuju . Pokazao je vodopije koje se uklanjaju u ljetnoj rezidbi, ali ih nisu uklanjali jer je prerano za tu operaciju.

Polaznici su upoznati i sa inovativnim poljoprivrednim strojem koji je sklopljen u firmi Futures machines u Osijeku. Riječ je o EU projektu koji je firma dobila a današnji gostujući predavač bio je dio tima zadužen za tehničku kartu stroja.

Ovim putem se zahvaljujemo gosp. Buloviću na susretljivosti i radujemo novoj suradnji.