Poruka sv. Ivana Pavla II. mladima

Papa Ivan Pavao II. posjetio je nekoliko puta Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, 1998. godine posjetio je Solin i tom prilikom poručio mladima.

Draga mladeži!

Pozvani ste u prve redove u izgradnji mira.  Da se postigne mir, postoji samo jedan put: slušati Isusa Krista, dopustiti da vas prožme njegova milost. ….

Predragi, Isus Krist je istina koja može dati smisao vašem životu i nadu vašoj budućnosti.

Mir je veliki Gospodnji dar. Da bismo ga primili, potrebno je promijeniti srca, dopustiti da Bog u našem životu bude uvijek na prvom mjestu.

Krist danas kuca na vrata vaših srdaca: znajte ih otvoriti i primite Ga. On ima pravi odgovor na vaša očekivanja. S Njim ćete, praćeni pogledom punim ljubavi Djevice Marije, moći na stvarateljski način izgrađivati naum vaše budućnosti.

Nadahnjujte se na Evanđelju! U svjetlu ćete njegova nauka moći razvijati zdrav kritički duh za suočavanje s modnim konformizmima, te u svoju sredinu unositi novinu evanđeoskih blaženstava, koja oslobađa.

Naučite razlikovati dobro od zla i ne biti površni u prosuđivanju. To je ona mudrost, koja mora resiti svaku zrelu osobu.

Potičem vas da se odvažno suočavate s protivštinama i da rješenja tražite u svjetlu Evanđelja. Znajte ponovno otkriti bogatstvo vjere te iz njega crpite snagu za odvažno i dosljedno svjedočenje.

Neka nikada ne iščezne vaš mladenački zanos napajan na živoj vjeri u Boga.