Održan seminar za nastavnike i edukatore u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja

U periodu od 04. do 05. lipnja u duhovnom centru Marianum u Beogradu održan je seminar za nastavnike i vršnjačke edukatore u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja, koji je vodio iskusni edukator i psiholog Diego Sozza. Seminar je organiziran u sklopu europskog projekta „Progetto Pace“, koji deo većeg projekta „Head Hands Heart“, a na istom su sudjelovali i vršnjački edukatori Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih “Ivan Pavao II” – Anastasija Vuletić, Željko Maksimović, Ismira Mašić, Leo Vidović i djelatnica  Martina Vidović.

Svrha seminara jeste jačanje kapaciteta i profesionalnih vještina među nastavnicima i vršnjačkim edukatorima u oblasti obrazovnog rada sa mladim ljudima. U sklopu seminara predstavljena je metoda No Blame Approach koja se oslanja na princip da nasilnici budu uključeni u promatranje kako  njihovi postupci utječu na žrtvu. 

Tijekom prvog dana seminara, okupljeni nastavnici i edukatori imali su priliku upoznati se sa pojmom vršnjačkog nasilja te prepoznavanjem nasilja među djecom i mladima. U sklopu prvog dana predstavljena je No Blame Approach metoda, a sudionici su kroz praktične primjere i vježbe prošli kroz tri faze (fazu razgovora sa žrtvama nasilja, fazu organiziranja grupe podrške za žrtve te suočavanje svih sa počiniteljima nasilja), te naučili nešto više o pristupu u rješavanju konflikata među učenicima i mladima.

Aktivnost je organiziralo međunarodno udruženje “New Humanity NGO” zajedno sa “Rete Progetto Pace“  mrežom od 9 partnera (škola i udruženja) prisutnih u Italiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu.

Snežana Stojković Pavlović/NCM