Mladi i demokracija: Završen ciklus javnih tribina za studente

U četvrtak 9. lipnja, u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. uspješno je okončan ciklus javnih tribina za studente u ovoj akademskoj godini, kada je održana peta, ujedno i posljednja javna tribina. Tribine, koje su se održavale u okviru projekta za studente Mladi i demokracija,  moderirala je djelatnica Centra za mlade Marija Puljić, a u programu su aktivno sudjelovali studenti Udruge katoličkih studenata Emaus, pod vodstvom pastoralnog suradnika u Centru za mlade vlč. Ivana Matijevića. Kroz prethodno razdoblje, tribine su okupile 10 sveučilišnih profesora, s Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka te Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Tema posljednje tribine je bila Kompetencije mladih za 21. stoljeće, a gosti predavači su bili dr. Snježana Šušnjara, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu – Odsjek za pedagogiju u Sarajevu  te dr. Hrvoje Kalem, docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. U prvom dijelu susreta, prof. dr. Šušnjara je prikazala koje su to generičke (opće) i specifične (profesionalne) kompetencije koje je danas potrebno razvijati, s obzirom na promjene u društvu i zahtjeve 21. stoljeća. U nastavku je doc.dr. Kalem naglasio podjednaku važnost duhovnih kompetencija, osnosno moralnih vrijednosti koje bi trebalo paralelno razvijati s profesionalnim usavršavanjem. Nakon pitanja i komentara studenata, uslijedila je dodjela potvrda o sudjelovanju u projektu Mladi i demokracija studentima koji su najaktivnije sudjelovali u javnim tribinama tijekom ove akademske godine.

Podsjećamo, na četvrtoj javnoj tribini se govorilo o temi Društvo za sve –  različitost i inkluzija, a gosti predavači su bili dr. Sandra Bjelan – Guska, docentica na Filozofskom fakultetu i vanjska suradnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu  te dr. Mario Bernadić, docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, kada se govorilo o važnosti osposobljavanja i senzibiliziranja mladih ljudi za različitost te razumijevanju inkluzije koja počiva na jednakim pravima svakog pojedinca.

Tijekom treće javne tribine o Utjecaju masovnih medija na društvo govorili su prof. dr. Pavle Mijović, s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu  te prof dr. Nermina Mujagić, s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gosti predavači su ovog puta ukazali na potrebu kritičkog promišljanja u susretu s masovnim medijima, čija je sfera katkad manipulativna. Također su pozvali mlade da ne postaju pasivni recipijenti, nego oni koji će imati na umu važnu ulogu medija u društvu, ali će istovremeno uzimati istinitost kao važan kriterij u procjeni sadržaja.

S obzirom na akutalna događanja u svijetu, tema druge javne tribine je bila Rat i mir u demokratskom društvu, a gosti predavači su bili prof. dr. Zorica Maros, s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu  te prof. dr. Nerzuk Ćurak, s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dok se na prvoj javnoj tribini, održanoj u veljači ove godine, govorilo o temi Pravo na rad: odgovornost države ili vlastita odgovornost, kada su gosti predavači bili doc. dr. Sandra Bjelan – Guska, s Filozofskog fakulteta  te prof. dr. Elvis Fejzić, s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.