Polaznici učili o štetnicima u voćarstvu

U subotu 18. lipnja održana je petnaesta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike, na temu štetnici voća.

Štetnici su životinje koje uzrokuju oštećenja na biljkama i to i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu, a to su kukci, grinje, nematode, puževi,… Najrasprostranjeniji štetnici su kukci, a znanost koja se bavi kukcima naziva se entomologija. Tako se govorilo o građi kukca (tijelo kukca građeno je  u osnovi od glave, prsišta i zadka ), te izgledu pojedinih dijelova tijela kukaca. Bitan su čimbenik u prirodi: razaraju mrtvu organsku tvar, pomažu pri oplodnji biljaka (30% europskih cvjetnica oprašuju kukci), prenose zarazne bolesti, parazitiraju na biljkama i životinjama. Razlikuju se dva osnovna tipa razvoja (preobrazbe) kukaca: potpuni (jaje-ličinka-kukuljica-odrasli kukac) i nepotpuni (jaje-ličinka-odrasli kukac).

Štetnici koji se najčešće javljaju u voćnjacima našeg područja su jabučni savijač, kruškov moljac, crveni voćni pauk, lisne uši, jabučna buha, potkornjaci.

U voćnjaku su polaznici imali priliku uživo vidjeti jabučnu krvavu uš u nasadima jabuke. Pristupili su i uklanjanju omladika koji raste iz podloge tj. donjeg dijela voćke. Omladik je nužno redovno uklanjati zbog održavanja herbicidnog pojasa. U nastavku su polaznici pristupili ručnom prorjeđivanju plodova sorte zlatni delišes, kao jednoj od redovnih mjera njege u voćnjacima.