Edukacija o zaštiti bilja

U subotu 25. lipnja održana je šesnaesta edukacija za buduće mlade poljoprivrednike. Ovoga puta predavačica Ivana govorila je polaznicima na temu zaštite bilja. Od postanka, čovjek ima potrebu da se hrani. U početku, hranu pronalazi u prirodi, a s vremenom i sam sebi počinje da proizvodi istu. Javljaju se prvi proizvođači- poljoprivrednici. Oni postupno uviđaju da su biljke koje uzgajaju podložne štetnicima i bolestima, te ih nastoje zaštiti. Povećanje proizvodnje dovodi do porasta oboljelih površina pod usjevima. Potrebno je reagirati na vrijeme i reagirati brzo. Dolazi do nastanka posebne grane u poljoprivredi koja se bavi zaštitom biljaka. Zaštita bilja se provodi korištenjem sredstava, koja za cilj imaju suzbijanje ili sprječavanje pojave štetnika ili bolesti, a mogu biti kemijskog ili prirodnog podrijetla. Među zaštitna sredstva se ubrajaju pesticidi, biocidi, okvašivači, regulatori rasta i dr. U današnje vrijeme možemo razlikovati 3 tipa poljoprivredne proizvodnje: ekološka, integrirana i konvencionalna. U ekološkoj proizvodnji, ne koriste se kemijska sredstva za zaštitu bilja, nego prirodna, pa se korov otklanja mehaničkim putem, bilje prska biljnim pripravcima, a zaraženo bilje se odstranjuje. Integrirana proizvodnja podrazumijeva primjenu ekološko prihvatljivih pesticida i njihovo korištenje samo u slučaju kada sve druge prirodne metode nisu učinkovite. Konvencionalna proizvodnja predstavlja najveći udio u kompletnoj poljoprivrednoj proizvodnji i cilj te proizvodnje je maksimiziranje prinosa uz ogromne količine korištenja prirodnih resursa i kemijskih sredstava.

U praktičnom dijelu edukacije polaznici su pristupili redovnim mjerama njege u voćnjaku. Točnije, uklanjali su omladik i najniže grane u krošnji koje ometaju održavanje zaštitnog pojasa.