Edukacija o zaštiti bilja za polaznike na projektu Iuvenes fructus

U subotu drugog srpnja održana je sedamnaesta edukacija u sklopu poljoprivrednog projekta Iuvenes fructus. U praktičnom dijelu nastave polaznici su pratili pojavu najznačajnijih bolesti i štetnika u voćnjaku, protiv kojih je nužno provoditi mjere zaštite.  Pristupili su i redovnim mjerama njege u voćnjacima- rezali su najniže grane u krošnji i nepotrebne mladice koje rastu iz podloge a ometaju zaštitu i održavanje voćnjaka.

Teorijski dio nastave održao se u poslijepodnevnim satima, a polaznici su učili o zaštiti bilja. Obzirom da je tržište za proizvodnju hrane sve veće, sve su veće i potrebe za sijanjem većih površina, a time je veća i prisutnost štetnika i bolesti u usjevima. U poljoprivredi postoji posebna grana, koja se bavi upravo izučavanjem zaštite bilja, a time i smanjenja broja štetnika i uzročnika bolesti, koji utiču na smanjenje prinosa na poljoprivrednim površinama.

Zaštita bilja podrazumijeva podrazumijeva svaki pristup u otklanjanju štetnika i bolesti, počevši od korištenja prirodnih pripravaka do korištenja kemijskih sredstava. Tako razlikujemo tri tipa poljoprivredne proizvodnje- ekološki, integrirani i konvencionalni. Ta tri tipa se razlikuju između ostaloga u načinu zaštite bilja, pa tako ekološki podrazumijeva zaštitu uz korištenje prirodnih sredstava, integrirani podrazumijeva primjenu ekološki prihvatljivih sredstava i korištenje kemijskih sredstava onda kada su sve ostale prirodne metode nedjelotvorne, a najrašireniji- konvencionalni tip proizvodnje podrazumijeva korištenje pesticida i često uslijed nepravilnog tretiranja zna prouzrokovati više štete nego koristi. Šteta se ogleda u otpornosti pojedinih štetnika na sredstvo, nemogućnosti biljke na usvajanje sredstava, narušavanje prirodne ravnoteže, pa i samoga zdravlja ljudi i to sve zbog najčešće nekontrolirane primjene kemijskih sredstava, nepravovremene i nepravilno dozirane zaštite, nepravilnog rukovanja istim i sl. Jedna od najzahtjevnijih biljnih vrsta u pogledu zaštite je jabuka, a vremenski uvjeti su ti koji znaju predstavljati veliki problem. Potrebno je pravovremeno reagirati, žurno i stručno pristupiti zaštiti, kako bi djelovanje štetnika, odnosno, bolesti bilo zaustavljeno na vrijeme, bez znatnog utjecaja na prinos.