Na Akademiji ključnih kompetencija kreirana strategija za 72 sata bez kompromisa

Treći dan Akademije ključnih kompetencija koja je započela 11. srpnja u Regionalnom centru u Kornici, kao i prethodna dva započeo je sv. misom u filijalnoj crkvi sv. Josipa koju je predvodio vlč. Ivan Matijević, pastoralni suradnik Centra za mlade Ivan Pavao II.

Nakon sv. mise i doručka, 15 mladih Youth workera koliko ih sudjeluje na prvoj Akademiji ključnih kompetencija koja se održava u sklopu projekta Osnaženi mladi za osnaženu župnu i lokalnu zajednicu razvijali su strategiju volonterske akcije 72 sata bez kompromisa koja će se ove godine krajem rujna u Vrhbosanskoj nadbiskupiji održati sedmu godinu zaredom.

Na radionici, Youth workeri razgovarali su o važnosti promocije volonterskog rada i angažmana mladih, naglašavajući kako je važno uključiti što veći broj mladih volontera, ali i župa i škola koje ranijih godina nisu sudjelovale da se prijave u realizaciju najveće volonterske akcije u Vrhbosanskoj nadbiskupiji zajedno sa školama i župama koje sudjeluju od samog početka volonterske akcije 72 sata bez kompromisa. Tako je dogovoreno da svatko od njih u svojim župnim i lokalnim zajednicama organizira nekoliko sastanaka, promovira akciju, te pomogne župnicima, duhovnim asistentima i voditeljima Udruga i organizacija u pripremanju projekta koje će mladi beskompromisno realizirati.

Osim ovoga, dogovoreni su i datumi otvorenih prijava za volontersku akciju, način na koji se mogu prijaviti volonteri, skupine volontera ali i volonterski projekti koji će se realizirati u župnim i lokalnim zajednicama.

U nastavu programa trećeg dana Akademije ključnih kompetencija, sudionici su imali priliku učiti o pravilima pisanja vijesti, jednostavnim koracima kako napisati vijest, strukturi koju jedna vijest treba imati i sl. Kroz zanimljivu i kreativnu vježbu, svaki od nazočnih sudionika imao je zadatak napisati vijest, te ju predstaviti ostalim sudionicima. Susret je završen radom u manjim skupinama gdje su sudionici na osnovu plakata, letaka i vizualnog sadržaja kojeg su pripremili dan ranije, napisati i najavnu vijest za web stranicu o akciji 72 sata bez kompromisa, predstaviti statistiku akcije na Instagram objavi, te napisati završnu vijest o akciji na Facebook stranici.

Edukaciju kao i ranijih dana vodio je Josip Milanović, projekt koordinator.