Uređenje školskog dvorišta – “EKO kutak” u OŠ “Bila”

Škola kao odgojno-obrazovna ustanova u središte svog djelovanja stavlja nastavu i nastavne procese. Da bi se stvorilo okruženje poticajno za cjelokupnost procesa učenja i poučavanja u školi, treba se osvrnuti i na značaj ekologije. Elementi uređenja školskog prostora mogu djelovati na proces učenja i učeničkih postignuća, bilo da ometaju proces učenja ili ih potiču. Poticajnim školskim prostorom može se smatrati onaj školski prostor koji djeluje poticajno na učenje i povoljno na cjelokupan razvoj učenika.

Naša škola (OŠ”Bila”) ima prelijepo dvorište. Na preko 12 duluma zelene površine, zasađeno je oko dvjesto stabala raznog voća ( šljiva, jabuka, trešnja, višnja, šlama, kruška ), živa ograda, cvjetnjak, travnjak i drugo, koje podstiče i njeguje ekološki način razmišljanja mladih, a vrlo često bude i uzor starijim koji su zaboravili na svoje obveze i dostojanstvo na ponašanje i odgovornost prema urbanom prostoru i prirodi općenito. Za prelijep izgled dvorišta, zajedno brinu učenici i zaposlenici (pomoćno i nastavno osoblje) škole tijekom cijele godine. Uređenje školskog dvorišta (prostora) ovisi ponajviše o materijalnim tehničkim (financijskim) uvjetima, zainteresiranosti i osobnom angažmanu školskih djelatnika.

Veća zainteresiranost djelatnika, potpora lokalne zajednice, suradnja i uvažavanje različitih ideja može biti ključ za postizanje pozitivnog i poticajnog pedagoškog ozračja putem uređenja školskog prostora. U tom kontekstu smo zahvaljujući donaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. iz Sarajeva, naše dvorište obogatili  novim sadržajem, to jest  “Eko kutkom” u kojem se nalazi ljekovito bilje, prelijepe sadnice raznovrsnog cvijeća, grmolikih i zeljastih vrsta.

Ono što je bitno naglasiti, da u uređenju školskog prostora, pa i u sudjelovanju u ovom našem projektu, treba posebno naglasiti timsku suradnju mnogobrojnih aktera vezanih uz školu te školsku okolinu, od kojih se sažeto mogu navesti : učenici (izvannastavne sekcije), školski djelatnici (učitelji, nastavnici, stručni suradnici, pomoćno osoblje, ravnatelj), stručni aktivi, roditelji  i drugi.

Tijekom rujna mjeseca 2021. godine, započeli smo s eko aktivnostima u školi i školskom dvorištu :

     – uređenje školskog dvorišta

     – čišćenje i sortiranje otpada

     – rad u sklopu sekcije “Domaćinstva”

     – početak rada na projektu “Eko-kutak”

Od početka školske 2021./2022. godine u našoj školi djeluje sekcija “Domaćinstva”.

U rad sekcije uključene su sljedeće sekcije : eko sekcija, cvjećarska sekcija, mirovna sekcija, planinarska sekcija. Učenici su s velikim veseljem i zadovoljstvom prihvatili rad u ovoj sekciji, tako da su u rad sekcije uključeni učenici od prvog do devetog razreda.

Za rad sekcije  doniraju se razni materijali (drvo, kamen, kamenčići, daščice i slično), kako bi bilo što više lijepih i zanimljivih proizvoda, koji su postavljeni kako unutar škole tako i u dvorištu.

Sekciju “Domaćinstva” vode učiteljice Ana Kapetan i Sandra Drmić, na čiju smo ideju i inicijativu započeli i završili ovaj naš projekt.

Ono što smo morali raditi, prema savjetima stručnjaka, je uređenje prostora za eko – kutak. Prvo smo taj prostor očistili od korova, iskrčili sve što je trebalo iskrčiti.

Nakon toga smo uzorali i isfrezali površinu za eko-kutak, te na kraju pristupili samoj sadnji sadnica ukrasnog, ljekovitog i drugog bilja, uz pomoć PP”Iris” iz Viteza.

Pomoć roditelja i ljubav učenika prema onome što su uradili i što rade, dodatno nas je sve zajedno motiviralo da realiziramo ovaj projekt i daje nam motivaciju i snagu da, iako smo u malom broju , uložimo dodatni napor kako bi svi naši učenici, nakon školovanja krenuli na daljnje školovanje kao ekološki zreli i odgovorni ljudi.

Shodno tome, treba napomenuti da smo kao čuvari prirode bili uključeni u razne projekte kao na primjer, projekt “Eko izazovi”, koji je organiziralo udruženje građana “Ruke” iz Sarajeva, projekt “Zelena revolucija” u organizaciji ZEOS eko-sustav d.o.o. iz Sarajeva (prikupljanje elektroničkog i elektronskog otpada), projekt “Osnažimo pluća svijeta, tu pored djeteta” u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo KSB (zasađene nove sadnice jele, smrče, kruške, jabuke, višnje, šljiva).

Čvrsto vjerujemo da smo u protekloj godini svi zajedno napravili veliki korak u podizanju ekološke svijesti.

Svakodnevno se trudimo da redovno čistimo i održavamo školski okoliš, uz neke manje probleme, u glavnom zbog drugih lica koji u večernjim satima dolaze na “druženje” u školsko dvorište, te nakon odlaska za sobom ostavljaju veliki nered (otpad, rastrgano i iščupano cvijeće, polomljene sadnice i slično).

Za iduću školsku godinu planirano je uvođenje školske  eko-patrole, koja će biti zadužena za redovito uklanjanje smeća u i oko škole, koji će voditi brigu o novim sadnicama i našem novom eko-kutku te svakog dana upravi škole dostavljati izvješća u vezi nekih oštećenja, kako u školi tako i u školskom dvorištu.

Da bismo sve zadaće koji nas očekuju u narednom periodu što bolje i lakše realizirali, neophodna nam je pomoć i pristanak roditelja, lokalne zajednice, Općine Vitez i drugih institucija. Na kraju treba istaći da smo realizacijom projekta “Eko-kutak”, kao i drugih projekata vezanih za naš školski prostor, postigli to da takav prostor, koji je estetski stimulativan, funkcionalan, strukturiran, te kao takav potiče kod učenika razvoj različitih  mentalnih procesa, kao što su koncentracija, pažnja, povezivanje, zaključivanje, učenje, kritično promišljanje.

Takođe, učitelji i nastavnici mogu povezivati i povezuju obrazovne sadržaje iz svojih nastavnih predmeta sa školskim prostorom, odnosno školski prostor učiteljima i nastavnicima pomaže u poučavanju.

Ovaj članak završit ćemo  s nekoliko citata o prirodi i ekologiji :

” Čuvajte i cijenite blijedu plavu točku, jedini dom koji smo ikada imali “

” Najbolji lijek za one koji su uplašeni, usamljeni, nesretni je da izađu vani, negdje gdje mogu biti sami s nebesima i Bogom “

” Zemlja nam je svima majka, ona nas sve hrani i kroz svoja usta mi rastemo s onim što nam ona pruža “

” Čovječe, priroda bez tebe može. A ti bez nje ?

” S vremena na vrijeme dobro promotri

  nešto što nije načinila ljudska ruka :

  planinu, zvijezdu, vijuganje potoka.

  Tako ćeš pronaći mudrost i strpljenje, te

   Iznad svega

  jamstvo da na ovom svijetu nisi sam. ” 

Sekcija “Domaćinstva”   OŠ “Bila”