72 sata bez kompromisa: Održana radionica o zaštiti djece i mladih

U petak, 30. rujna sudionici velike volonterske akcije 72 sata bez kompromisa, koju organizira Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ sudjelovali su na radionici pod nazivom Ukradeno djetinjstvo – zaštita prava dobrobiti djece u procesu tranzicijske pravde i globalnih promjena pod vodstvom mag. ped. Antonija Topalovića. Na radionici koja je dio projekta o zaštiti djece Because we care, sudjelovalo je 50 mladih iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine.

Mladi su imali priliku tijekom radionice razgovarati o problemima sa kojima se danas susreću, posebno o opasnostima koje postoje na internetu i društvenim mrežama. Također, mladi su slušali o vrstama nasilja koje postoje te kako da ih prepoznaju i reagira na vrijeme bez posljedica po život.

Kako bi osigurali, odnosno unaprijedili zaštitu djece u aktivnostima Centra za mlade Ivan Pavao II., pored potpisanog dokumenta Politike o zaštiti djece, kroz projekt Because we care (Edukacija o zaštiti djece) s mladima želi kroz edukativne radionice raditi na mjerama zaštite, kako bi osigurali sigurniji i efikasniji rad s djecom, te razgovarati o mjerama i načinima kako djeci pružiti podršku, sigurnost i zaštitu te o svemu što može doprinijeti sprečavanju povređivanja dječjih prava, zlostavljanja i eksploatacije djece.

Nadežda Mojsilović