Dvadeset peta edukacija na projektu Iuvenes fructus

U subotu prvog listopada održana je dvadeset peta edukacija na temu principi gnojidbe.

Na prethodnom predavanju govorilo se o ulozi tla u uzgoju voćarskih kultura, sastavu tla (zastupljenosti pojedinih hranjiva, mikro i makroelemenata), gnojidbi i utjecajima gnojidbe na konačan proizvod, odnosno, plod. Sve tvari organskog ili mineralnog sastava koje obogaćuju tlo biljnim hranjivima, povećavaju plodnost tla i osiguravaju prirod voćaka nazivaju se gnojivima. Prema sastavu gnojiva se dijele na: organska, mineralna, organomineralna i bakterijska. Ovisno o broju gnojiva koja sadrže, mineralna se gnojiva mogu podijeliti na: pojedinačna – u kojima je samo jedan biogeni element, miješana – ako je gnojivo smjesa različitih gnojiva, kompleksna gnojiva – koja su proizvod kemijskih reakcija što u rezultatu daju gnojivo s većim brojem hranjiva. U kemijskom sastavu mineralnih gnojiva razlikuje se nekoliko komponenti, a to su aktivne tvari, punila i balast. Organska gnojiva su organskog sastava i u njima prevladava organska tvar, a stvaraju se na samom gospodarstvu ili u ljudskim nastambama (stajski gnoj, gnojovka, kompost…). Organomineralna gnojiva su zapravo kombinacije domaćih (humusnih) i mineralnih gnojiva, a proizvode se u tvornici pa se nazivaju tvornička gnojiva. Bakterijska gnojiva su čiste kulture mikroorganizama – bakterija ili gljivica koje imaju sposobnost biološke fiksacije dušika. To su  gnojiva budućnosti.

Kvalitetnom gnojidbom i njegom zasada i usjeva smanjuje se potreba za upotrebu zaštitnih sredstava. Gnojidba treba biti početak i obveza, a ne nešto usputno u biljnoj proizvodnji.

U praktičnom dijelu edukacije, polaznici su imali priliku pripremati jabuke za prodaju ali i proizvodnju rakije. Polaznici su klasirali jabuke, dio pakirali u gajbice-holandezi te ih na taj način pripremali za prodaju. Preostale jabuke polaznici su pripremali za proizvodnju rakije, tj. uz pomoć mašine za mljevenje usitnili su plodove koje su  prebacivali kace u kojima će se vršiti vrenje.