Treće gostujuće predavanje na projektu Iuvenes fructus

U subotu osmog listopada održana je dvadeset šesta edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Ovoga puta imali smo treće, i ujedno zadnje gostujuće predavanje za ovu generaciju polaznika. Našim kandidatima je ponovno predavao gosp. Aleksandar Bulović, dipl. ing. agr., ovoga puta na temu zaštite voća i povrća u organskoj poljoprivredi.  Predavač je temu podijelio na nekoliko cjelina koje je obradio s polaznicima. Tako se na samom početku edukacije razgovaralo o efikasnim mikroorganizmima  (EM tehnologija), njihovom nastanku, primjeni, gotovim preparatima na tržištu i “domaćim” EM preparatima te njihovim načinima pripreme. U nastavku predavanja govorilo se o primjeni autohtonih sorti u organskoj proizvodnji, primjeni gotovih biopesticida, organskih đubriva, ojačivača bilja te “narodnih” biopesticida u povrtlarstvu. Također, predavač je predstavio preparate firme AGROUNIK te njihovu primjenu u povrtlarstvu i voćarstvu. Na samom kraju edukacije vodila se diskusija o primjeni otpada iz tvornice šećera i stajnjaka u kukuruzu.

Osim obrađenih cjelina, predavač je ostavio dovoljno vremena za diskusiju i razgovor o osobnim iskustvima polaznika u oblasti poljoprivrede.

 

Ovim putem se zahvaljujemo gosp. Buloviću na otvorenosti za suradnju.