Održana posljednja edukacija za polaznike projekta Iuvenes fructus

U ponedjeljak, 24. listopada održana je posljednja edukacija u ovom ciklusu projekta Iuvenes fructus. Edukaciju smo održali preko ZOOM platforme, obzirom da se radilo o teorijskom dijelu nastave na dvije teme: Plasman i prerada i Kooperative. Ove dvije teme došle su kao “kruna” svega onoga što se trebalo odraditi da bi dovelo do prodaje voća. Na početku samoga ciklusa, polaznicima je skrenuta pažnja na to, da je zasnivanje zasada jedna investicija, puna rizika i neizvjesnosti, ali da u svemu tome treba biti jedan cilj- plasman, koji je poželjno da u samome startu bude osiguran, jer nesiguran plasman može ishoditi ozbiljnim financijskim gubitcima. U razvijenim zemljama, taj problem je riješen preko kooperativa gdje je na proizvođaču samo da proizvede, a drugi se bave pitanjem plasmana, dok se u našoj zemlji proizvođač uz proizvodnju mora baviti i marketingom i prodajom, a problem je često i sa naplatom. Nekoliko je načina na koje to u našim uvjetima možemo riješiti: prodati prekupcima ili samostalno, smjestiti u hladnjaču i čekati dobru cijenu, osušiti ili preraditi u rakije, likere, sokove, džemove i slično.

Poslovni subjekti koji surađuju ostvaruju povoljniju poziciju na tržištu, brže razmjenjuju znanja, brže rastu, posluju efikasnije, ostvaruju veću profitabilnost, fleksibilniji su i stvaraju bolju reputaciju na tržištu. Jedan od najefikasnijih modela samoorganizacije i udruživanja fizičkih lica i poduzetnika su kooperative ili zadruge. Kooperative ili zadruge  predstavljaju udruženja fizičkih lica (poduzetnika) koja surađuju u cilju ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih koristi. Suradnju ostvaruju na principima dobrovoljnosti, samostalnosti, solidarnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti i ekonomičnosti.

Ovim putem se zahvaljujemo svim polaznicima projektne godine 2022. za sudjelovanje na projektu, a profesoricama Ivani i Gorani za angažman i zalaganje.