Natječaj za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovita sveučilišnog studija

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo raspisuje

                                                                                  NATJEČAJ

                              za dodjelu stipendija ili smještaja tijekom redovita sveučilišnog studija

Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

                ● da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini

                ● da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

 – popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na mrežnoj stranici FONSS-a www.fonss.org)

– zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom

– uvjerenje o redovitom školovanju 

– potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)

– ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova

– ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)

– osobna fotografija

– potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini) 

– potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

– potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva

– potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini

– preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 11. studenoga 2022. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na službenu mrežnu stranicu fondacije (www.fonss.org), a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sarajevo, 24. listopada 2022.

Predsjednik Upravnog odbora

Boris Babić