NAJAVA: Javna tribina “Nasilje i virtualno”

U četvrtak, 10. studenog 2022. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama Nadbiskupiskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. održat će se prva javna tribina u okviru projekta Mladi i demokracija – Vision is decision.

Temu susreta Nasilje i virtualno će nam približiti i dati svoj osvrt predavač vlč. prof. dr. Oliver Jurišić, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu UNSA. Također, mladi će imati mogućnost da se uključe u diskusiju, postave pitanja te izraze vlastito mišljenje.

Kroz projekt Mladi i demokracija – Vision is decision mladi se metodama neformalnog učenja poučavaju o aktivnom građanstvu, mogućnostima društvenog djelovanja, te im se pruža prilika da razmijene iskustva. Cilj javih tribina je potaknuti mlade na razvoj kritičkog mišljenja o aktualnim temama današnjice te pronalaženje zajedničkih mogućnosti za stvaranje ugodnijeg ozračja za život mladih u Bosni i Hercegovini.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. poziva sve zainteresirane studente na sudjelovanje u javnoj tribini.

Dobro nam došli!