Održana prva javna tribina u okviru projekta Mladi i demokracija – Vision is decision

Dana 10. studenog 2022. godine, u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih ”Ivan Pavao II”, održana je prva javna tribina u okviru projekta Mladi i demokracija – Vision is decision. U okviru projekta planirano je održavanje pet javnih tribina s Univerzitetskim profesorima koji će na javnim tribinama izložiti stručne stavove na aktualne teme današnjice. Cilj javih tribina je potaknuti mlade na razvoj kritičkog mišljenja o aktualnim temama današnjice te pronalaženje zajedničkih mogućnosti za stvaranje ugodnijeg ozračja za život mladih u Bosni i Hercegovini.

Tema „Nasilje i virtualno“, a gost predavač bio je vlč. dr. sc. Oliver Jurišić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.

U uvodnom dijelu svog izlaganja vlč. Oliver Jurišić osvrnuo se prvenstveno na čovjekove želje i kako želja može dovesti do sukoba, kroz koncept francuskog filozofa Rene Girarda o nasilju i žrtvi. Predavač je naglasio kako dvije osobe koje imaju istu želju mogu postati suparnici i zbog suparništva mogu doći u sukob. Ukoliko te dvije osobe žele izbjeći sukob, pronalaze treću osobu na koju prenose svoj sukob i ta osoba postaje „žrtveni jarac“. Prinose treću osobu kao žrtvu da bi umirili svoj međusobni sukob i suparništvo što u konačnici dovodi do nasilja.

Vlč. Oliver Jurišić nam je razjasnio kroz primjere iz Starog zavjeta, ali i svakodnevnog života, kako žrtveni mehanizam nasilja funkcionira i kako uvijek zahtjeva: žrtvu, oltar i javnost.

„Tako recimo religija javno prinosi žrtvu bogu pred zajednicom kako bi se cijela zajednica oslobodila želje za nasiljem i sve ono nasilje koje je zajednica htjela učiniti sama sebi, ona to sada čini žrtvenom jarcu.“ – istaknuo je.

Potom se govorilo o virtualnom nasilju i virtualnom žrtvovanju. Kao primjer možemo navesti influencra koji da bi sebe zaštitio, obično odabire drugog influencera koji mu je rival i suparnik za žrtvenog jarca te ga predstavlja svojoj zajednici followera i time pokreće žrtveni mehanizam nasilja. Followeri u svoje nezadovoljstvo i frustrace projiciraju na žrtvu kroz kroz uvredljive poruke, komentare i prijetnje sve dok žrtva ne izvrši samoubojstvo. Kad se to dogodi žrtveni mehanizam se smiruje, nasilje se umanjuje i žrtveni mehanizam miruje do ponovnog aktiviranja. Svrha žrtvenog mehanizma nije iskorijeniti nasilje, nego ga samo donekle umiriti i pritajiti putem prinošenja žrtve.

„Naime, žrtveni mehanizam koji se od vremena do vremena pokreće kroz nasilje i prinošenje žrtve hipnotizira zajednicu na jedinstven način: zaborav kako su neke prinesene žrtve u biti bile nevine; u biti su sve one na neki način krive.“

Nakon izlaganja, uslijedila je kratka diskusija u kojoj su sudionici, imali mogućnost postaviti pitanja, dati svoje mišljenje i osvrnuti se na temu. Veliko hvala vlč. Oliveru Jurišiću na izdvojenom vremenu i trudu da sudionicima što više približi temu, kao i sudionicima na dolasku.

 

Žaklina Brnadić