Danas se obilježava Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

Danas 19. studenog se u svijetu obilježava Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece (eng. World Day for Prevention of Child Abuse).

Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece je pokrenut 19. 11. 2000. godine, na Svjetskom samitu žena (WWSF), kada su zajedno s međunarodnom koalicijom organizacija za zastupanje žena i dječjih pitanja, mobilizirane vlade mnogih država ida poduzmu mjere i spriječe zlostavljanje djece.

Nadbiskupijski centar za mlade Ivan Pavao II. kontinuirano pruža podršku kako mladima, tako i svima onima koji rade s mladima u različitim okruženjima, čime nastoji osnažiti cijelu zajednicu za odgovornu i sustavnu zaštitu života mladih ljudi, kako bi doprinijeli prevenciji zlostavljanja djece.

Na današnji dan želimo se još jednom prisjetiti zajedničkog proglasa sudionika ovogodišnnje Međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika „Because we Care“:

NCM Ivan Pavao II – Sarajevo, 23. travanj 2022.

Mi, sudionici i sudionice Međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika „Because We Care“ u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu vjerujemo da djeca i mladi imaju posebnu važnost za ovaj svijet i njegovu budućnost te nastojimo svojim djelovanjem osvijestiti odgovornost svakog pojedinca i društva u cjelini u zadaći zaštite njihovih prava.

Vjerujemo da svako dijete i mlada osoba zaslužuje živjeti u sigurnom okruženju, zaštićeno od bilo kojeg oblika nasilja ili zlostavljanja, eksploatacije, stigmatizacije, marginalizacije i diskriminacije.

Svjesni smo da zlostavljanje djece i mladih obuhvaća različite socio-ekonomske i obrazovne razine, religijske, etničke i kulturne specifičnosti u kojima maloljetnici žive. Zaštita djece i mladih nije odgovornost samo obitelji, škole ili religijske zajednice, nego je poziv svima nama da se trajno odlučimo dignuti glas za sretno i sigurno odrastanje, za svu djecu i mlade, štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

Želimo svijet u kojem maloljetnici neće biti prinuđeni napuštati svoj dom zbog ratova, klimatskih promjena, bolesti i ekstremnog siromaštva, svijet u kojem će imati pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kvalitetno obrazovanje i pristup službama podrške tijekom svog odrastanja.

Želimo da odrasli koji rade s djecom i mladima budu upoznati s oblicima i posljedicama  nasilja i zlostavljanja te u svojim organizacijama osiguraju optimalne uvjete za rast i razvoj svake osobe, poštujući individualnost te uvažavajući njihove potrebe, zanimanja i izbore.

Promoviramo jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka koji rade s maloljetnicima te ćemo nastojati aktivno sudjelovati u stvaranju prevencijskih programa i aktivnosti kako bismo osigurali adekvatnu reakciju i podršku ukoliko se samo nasilje i zlostavljanje dogodi.

Svjesni uloga koje imamo i pripadajuće odgovornosti, odlučno i trajno se opredjeljujemo zagovarati pravo svakog djeteta na sigurno okruženje za optimalan rast i razvoj, štititi ih i brinuti o njihovoj ukupnoj dobrobiti, te graditi kvalitetnije sustave prevencije i podrške.