Svaka nova godina prilika je za bolje

piše: vlč. Ivan Matijević

Obzori koji se teško vide

    Svaka nova godina daje novu priliku, novu mogućnost i brojne pozitivne vidike koji su okrenuti prema budućnosti. Bit čovjekova biće jest ići prema određenom obzorju, pokušati doseći određeni cilj koji će ispuniti samu bit i dati novi polet za daljnje djelovanje. Naravno da je često jako teško vidjeti taj obzor i da je magla jako velika kako bi se došlo do cilja. Ali u čovjeku postoji duboka čežnja i vjera da se može napraviti nešto bolje. Čežnja za boljim velika je pokretačka snaga i motiv koji nas nosi kako bi nadvladali sve što je negativno i opterećujuće, unatoč tome što je obzor predaleko.

Stara godina bila je ispunjena brojnim događajima

    Godina koju ispraćamo bila je ispunjena brojnim stvarima koji se mogu nazvati samo njenom, baš iz razloga da se naziva 2022. godina. Godina je počela jakim posljedicama koronavirusa koji su se u prvom redu očitovali u ne mogućnosti nastavljanja sa svim procesima koji su sačinjavali vrijeme prije koronavirusa. Nova pandemija utjecala je kako na psihička stanja ljudi tako i na ekonomiju i gospodarstvo cijeloga svijeta. Svijet se početkom nove 2022. godine spremao za krizu koja je trebala pogoditi društvo u velikim razmjerima, što se i dogodilo popraćeno novim ratom koji je buknuo u Ukrajini. Širom svijeta i Europe snažno je odjeknula vijest da Europa ulazi u novi rat. Početak ratne invazije šokirao je posebno građane Europe koji nakon dvadeset godina u svojim granicama ponovno imaju užas i bijedu koju sa sobom nosi rat. Posljedice rata jako su se brzo mogle osjetiti u cijelom svijetu, cijene svega krenule su drastično rasti, što je posebno utjecalo na siromašne građane. Brojne su stvari koje bi mogli navoditi kao obilježje protekle godine u svijetu, za domovinu BiH jako je značajna vijest koja je došla sredinom prosinca, a to je da je BiH dobila kandidacijski status EU, uz brojne migracije mladih  koje su je obilježile i u ovoj godini. Posebnu radost ljudima učinila je Hrvatska reprezentacija koja je fantastičnom igrom ponovno došla među najbolje ekipe svijeta osvojivši treće mjesto u nogometu na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Ljudi su osjetili veliku radost i ponos, koji im je dao poseban elan u moru svakodnevnih problema i izazova. Brojne su stvari, zanimljivosti ali i nedaće koje su obilježile proteklu godinu. Kao i svaka godina nosila je sa sobom more koje je ponekad bilo mirno i toplo, a ponekad hladno i nemirno.

Nada u bolje sutra

    Promatrajući sve ove događaje čovjek se s pravom pita zar je moguće imati optimističan pogled u budućnost!? Zar je moguće vidjeti obzor koji čovjeku barem daje širinu, ako mu ne daje i izvrstan pogled? Ako se osvrnemo samo na negativne stvari i ako se baziramo samo na njih naravno da je jako teško dati nadu u bolju budućnost, ali ako promatramo širu lepezu mogućnosti, nadzire se i jedna pozitivna crta. Svi smo pozvani graditi svoju bolju budućnost i ulijevati nadu u društvo u kojemu djelujemo i radimo. Čovjek je biće razuma i pozvan je graditi svoju budućnost ne samo zbog sebe, nego i zbog općega dobra svih ljudi koji se nalaze na planeti Zemlji. Cijeli svijet stvoren je za čovjeka i radi čovjeka, stoga je važno da i mi shvatimo da moramo uložiti trud kako bi naša nada svakim danom postala sve jača. Nada je uvijek povezana sa konačnim ishodom, uzdanjem i ufanjem da će se baš to dogoditi. A mi trebamo vjerovati da će u konačnici sve biti dobro, kao što se mlada osoba nikada ne pomiruje sa stanjem u kojem se nalazi nego uvijek traži izlaz kako bi postigla veće i bolje dobro, tako svi trebamo vjerovati u dobro koje će u konačnici pobijediti već na ovome svijetu. Mi smo ljudi svjetla i stvoreni smo za dobro, samo ga trebamo uvijek posviješćivati.