„Interkulturalni odgoj“ i izgradnja mira dok Koračamo zajedno

U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. od 10. do 12. veljače 2023. godine 22 vršnjačka edukatora projekta Koračajmo zajedno imali su mogućnost učešća na edukaciji „Interkulturalni odgoj“. Voditeljica edukacije bila je prof. dr. Emina Dedić Bukvić, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Kroz različite interaktivne radionice i predavanja vršnjački edukatori su unaprijeđivali svoje vlastite kompetencije upoznavajući vlastiti identitet i ulogu pojedinca u društvu kao i osvjestiti i oznažiti vlastite interkulturalne vrijednosti i sliku o sebi. Fokus nije bio na njima samima nego i na drugima s kojima se susreću u svakodnevnom životu, odnosno razvijanja znanja o drugim i drugačijim kulturama, grupama, običajima itd., promociji interkulturalnog dijaloga kao i poticanje osjetljivosti i spremnosti na razumijevanje pogleda na druge.

Prvi dan edukacije započeo je u laganom tonu uz zanimljivu radionicu upoznavanja i otkrivanja vlastitog „ja“. Svaki učesnik trebao je predstaviti sebe drugima izgovarajući svoje dvije osobne karakteristike te pronaći druge u grupi koji dijele iste ili slične karateristike. Kroz radionicu vršnjački edukatori su pronalazili odgovore na pitanje „tko sam ja“, ali i „tko je moj bližnji“.

Tijekom drugog dana vikend edukacije, koji je bio mnogo izazovniji, vršnjački edukatori su učili o temeljnim polazištima interkulturalnog odgoja i obrazovanja te barijerama u interkulturalnoj komunikaciji. Radionica „Ledeni brijeg“ imala je za cilj promišljanje o vidljivim i nevidljivim (pretežno nesvjesnim) elementima kulture. Interkulturalnim učenjem osvješćuju se nesvjesni elementi vlastite kulture, a nakon toga možemo u susretu s drugima pronaći poveznice i razumjevanje. Vršnjači edukatori su mogli iz prve ruke naučiiti tehnike i načine otklanjanja straha, poteškoća i barijera prilikom daljnjeg rada s mladima. Za dobru komunikaciju s drugima ključno je odmaknuti se od vlastite kulture i njezinog shvaćanja kao neupitne datosti, kao i da razumijemo druge kulture i njihove složene međuodnose. Stečeno znanje će im koristiti u daljenjem radu s mladima kao i u svakodnevnom životu.

Prije samog vikend susreta, vršnjački edukatori su imali zadatak da pronađu pet elemenata vlastite kulture za svoje „Interkulturalno sanduče“, koje su zadnji dan otvorili i predstavili jedni drugima. Zadnja radionica imala je svrhu da svatko predstavi sebe i ono što za njega predstavlja donešeni predmet.

Veliko hvala prof. Emini na vremenu provedenom s nama, ali i  žaru i ljubavi da prenese svoje znanje i iskustvo mladima. Navedena edukacija nas je dodatno potaknula na istraživanje i razvijanje osobnog znanja. Sada znamo da je multikulturalnost kulturna politika utemeljena na prihvatanju činjenica o postojanju različitih kultura u nekom društvu u kojem se nastoji postići miješanje ili barem harmonična koegzistencija tih kultura, a interkulturalizam ne znači prisutnost niti suživot niti miješanje kulture, nego predstavlja projekat novih kulturnih sinteza koje držeći se vjernosti vlastitog porijekla oplođuju i stvaraju nove originalne kulturne modele.

Projekt Koračajmo zajedno ove godine je dijelom financiran od strane Talijanske biskupske konferencije (Conferenza Episcopale Italiana) kroz program 8X1000 Chiesa cattolica. 

Amina Čolaković i Žaklina Brnadić