Projekt Fair Play: Radionice nenasilne komunikacije realizirane u Katoličkim školskim centrima „Sv. Josip“ u Sarajevu i Zenici

Nabiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. u sklopu projekta Fair  Play –od vršnjačkog poštovanja do pomirenja  koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je do sada realizirao četiri radionice – chat rooms. Prve dvije radionice održane su u Katoličkom školskom centru Sv. Josip u Sarajevu gdje su vršnjački edukatori Ana Jocović, Željko Maksimović i Hamza Jelić, 2.  i 9. veljače prenijeli svoje stečeno znanje o nenasilnoj komunikaciji učenicima ove škole kroz interaktivne vježbe. Sudionici su imali priliku razgovarati na temu komunikacije, aktivnog slušanja, JA -govora, te kako im navedene vještine mogu pomoći u svakodnevnom životu.

Naredna dva Chat room-a održana su u Katoličkom školskom centru Sv. Pavao u Zenici gdje su vršnjački edukatori Dora Jonjić, Anastasija Vuletić, Anđela Dizdar i Abdulah Bećirović, 15. veljače i 17. veljače, sa srednjoškolcima razgovarali o istoj temi.

Projekt Fair  Play –od vršnjačkog poštovanja do pomirenja  ima za cilj doprinijeti doprinijeti prevenciji vršnjačkog nasilja među mladima koji žive u podijeljenim zajednicama u Bosni i Hercegovini, kao prvom koraku ka interetničkoj suradnji.