Because we care Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju

U četvrtak, 23. veljače 2023. godine održano je plenarno predavanje pod nazivom Zaštita djece i mladih u digitalnom okruženju koje je predvodio prof. dr. Elmedin Muratbegović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u sklopu projekta Because We Care – razvoja politika zaštite djece i nadogradnje kapaciteta stručnjaka. Predavanje je okupilo više od 50 stručnjaka iz različitih obrazovnih, socijalnih utanova te iz sigurnosnih institucija iz Bosne i Hercegovine.

Profesor Muratbegović u svom prvom dijelu predavanju pod nazivom Pojavni oblici nasilja u školama osvrnuo se prvenstveno na nasilje u digitalnom okruženju. Digitalni prostor je najplastičniji primjer globalnog društva gdje se brišu sve prostorne i vremenske granice, a život u njemu je brz, dinamičan i napose rizičan. Različite pojave u digitalnom okruženju mogu naštetiti sigurnosti, zdravlju i integritetu djece i mladih, dok su pravni mehanizmi zaštite često prespori kako bi prevenirali takve situacije. Djeca i mladi su najrizičnija grupa koja se svakednovno nalazi na društvenim mrežama te, su u riziku od iskorištavanja i seksualne eksploatacije.

Poseban otklon profesor Muratbegović je dao o fenomenologiji nasilnog ponašanja u digitalnom prostoru te je predstavio:  Cyberbullying, Grooming, Sexting, Sextortion i Live Stream, što je nužno za svaki daljnji govor o nasilju u online okruženju. 

Drugi dio predavanja pod nazivom Predvidivi referalni mehanizmi dalo je jasan uvid u konkretne strategije prepoznavanja, odnosno identificiranja potencijalnih problema u ponašanju i različitih drugih varijabli koje moguće mogu dovesti dijete ili mladu osobu u situaciju nasilja, bilo kao onoga koji čini nasilje, doživljava ili je svjedok takvog čina. Tendencija preventivnog programa je pružanje adekvatnog tretmana djetetu i obitelji umjesto određivanja sankcije, što je česta situacija danas. Zadatak profesionalaca je da istraže uzrok nekog neprilagođenog ponašanja djeteta, te da rade na njegovom smanjivanju ili otklanjanju kao i na jačanju protektivnih faktora, resursa koji postoje u okruženju djeteta. Digitalno okruženje u kojem se današnja djeca rađaju i u koje se s lakoćom uključuju, stavlja pred roditelje i profesionalce veliki zadatak i izazov – opskrbiti djecu vještinama i sposobnostima koje će im pomoći da iskoriste potencijale i izbjegnu zamke i rizike koje digitalni svijet donosi.

Projekt zaštite djece – Because we care koje Centar za mlade realizira od 2018. godine, ima za cilj educirati socijalne djelatnike, stručne suradnike, nastavnike, zdravstvene djelatnike i sve one koji dolaze u kontakt s djecom kako bi osigurali sigurno okruženje za djecu i zaštitili ih od moguće opasnosti minimizirajući utjecaj rizika.